'Overheid moet zelf praktijktests invoeren'
Foto: Bart Dewaele
De Vlaamse overheid maakt haar voorbeeldfunctie inzake diversiteit niet waar. Dat concludeert de adviesraad Serv, waarin werkgevers en werknemers zitten. De Vlaamse sociale partners en de zogeheten ‘kansengroepen’ dringen bij Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) aan om praktijktests uit te rollen voor de selectie en werving van overheidspersoneel.

Dat staat in een advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv) en zijn Commissie Diversiteit, dat gisteren goedgekeurd en gepubliceerd werd. De timing – midden in de ‘Unia-heisa’ – is toevallig: de minister had een maand geleden zelf om het advies gevraagd.

Bij praktijktests worden twee cv’s ingestuurd voor vacatures, bijvoorbeeld één met een buitenlandse naam en één met een Belgische naam om eventuele discriminatie vast te stellen. Of een jongere kandidaat versus een oudere kandidaat.  Dat de werkgevers en -nemers zich unaniem uitspreken vóór praktijktests, is opmerkelijk. De Serv baseert zich uitgerekend op cijfers van Unia, het gelijkekansencentrum dat de N-VA in vraag stelt. In 2016 opende het 132 dossiers in de publieke sector, tegenover 71 in 2015, aldus het advies. ‘Daaruit blijkt dat de overheid haar voorbeeldfunctie niet waarmaakt.’ 

De Serv geeft nog mee dat de Vlaamse universiteiten ervaring hebben met ‘dit soort onderzoek’, lees: praktijktests. Parallel daarmee betreurt de Raad het ‘ten zeerste’ dat de Vlaamse overheid minder gebruikmaakt van stages en jobstudenten voor kansengroepen, want ‘dat is een belangrijk potentieel rekruteringskanaal’.

SP.A-parlementslid Yasmine Kherbache noemt het signaal van de Serv een ‘welkome, serene reactie op de échte problemen’. ‘De geesten zijn gerijpt, andere overheden zijn al bezig met praktijktests. Op Vlaams niveau is alleen de N-VA er nog tegen gekant. In plaats van te polariseren zou de minister beter discriminatie écht aanpakken. De sociale partners tonen de weg.’ Kherbache wijst erop dat haar partij zo’n twee jaar geleden al een voorstel van decreet indiende, het juridische werk is dus verricht. ‘Nu nog de politieke daadkracht.’

Op het kabinet-Homans wil men het advies eerst bestuderen.