Voorzichtig optimisme over Oosterweel-compromis
Overkappingsintendant Alexander D’Hooghe Foto: dke

De eerste resultaten van een ‘verkennende potentie-analyse’ van het compromis dat in de maak lijkt rond de Oosterweelverbinding, zijn positief. Dat zegt overkappingsintendant Alexander D’Hooghe na overleg met zowel de Antwerpse actiegroepen als de betrokken overheidsadministraties.

Het voorgestelde radicaal haventracé kan werken en doorgaand verkeer van de R1 halen mits voldoende sturing, is één van de conclusies.

Het radicaal haventracé is een versterking van de R2 door het havengebied, met bijvoorbeeld een extra Tijsmanstunnel. ‘Uit verkennende analyses blijkt dat het radicaal haventracé werkt’, stelt intendant D’Hooghe nu. ‘Dit is een essentiële bouwsteen waarop overheid en burgerbewegingen verder kunnen werken om tot draagvlak te komen de volgende jaren.’

Liefkenshoektunnel

De Oosterweelverbinding blijft volgens D’Hooghe wel noodzakelijk voor stadsregionaal verkeer en om de Kennedytunnel te ontlasten. Bovendien werkt het haventracé slechts in beperkte mate zonder sturing, klinkt het, en ‘blijft het dus aangewezen om met dynamisch verkeersmanagement en met gedifferentieerde tolheffing doorgaand verkeer aan te moedigen de R1 te vermijden en de keuze te maken voor het haventracé richting Liefkenshoektunnel’.

Er zijn ook aanvullende investeringen nodig in openbaar vervoer en flankerende maatregelen om tot een modal shift te komen, benadrukt de intendant.

De positieve analyse heeft volgens D’Hooghe als gevolg dat het bestaande overleg de komende weken kan voortgezet worden, in de hoop zo snel mogelijk te ‘landen’ met een volledig en door alle betrokken partijen gedragen akkoord over het Oosterweeldossier.

Actiegroepen

De Antwerpse actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal reageren tevreden op de eerste analyse. Een volgende stap moet nu volgens de actiegroepen zijn dat de gevolgen voor de geplande Oosterweelverbinding zelf worden bekeken.

Vorige week al stelden de actiegroepen voor om de Oosterweelverbinding voortaan te zien als een soort van stadsring, bestemd voor stedelijk bestemmingsverkeer. De noordelijke kanaaltunnel van de Oosterweelverbinding zou dan geschrapt kunnen worden, wat de ruimtelijke impact op het knooppunt aan het Noordkasteel zou beperken, de overkapbaarheid zou vergroten en bovendien veel goedkoper zou zijn.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig