Eurostadion: Gemeenteraad Grimbergen stemt in met afschaffing buurtweg Parking C

De gemeenteraad van Grimbergen heeft een knoop doorgehakt over de afschaffing van de buurtweg die door Parking C loopt. Zonder afschaffing van de buurtweg kon projectontwikkelaar Ghelamco geen vergunningen krijgen voor de realisatie van het Eurostadion op Parking C.

Eind januari besprak de gemeenteraad het voorstel tot afschaffing al een eerste keer, maar dat werd toen met een staking van stemmen verworpen omdat Groen, dat deel uitmaakt van het schepencollege, tegen stemde.

Vorig najaar beval een vrederechter Grimbergen om de deputatie binnen de maand voor te stellen de buurtweg af te schaffen op straffe van een dwangsom van 250 euro per dag (tot een maximum van 25.000 euro). Na de gemeenteraadsbeslissing van eind januari heeft Ghelamco het vonnis betekend, waardoor de dwangsommen binnenkort beginnen te lopen. Ghelamco stelde Grimbergen ook in gebreke voor de schade als gevolg van de vertraging die het project hierdoor oploopt. Brussels schepen Alain Courtois dreigde er inmiddels mee Parking C te sluiten.

Volgens Bart Laeremans, fractievoorzitter van oppositiepartij Vernieuwing in de Grimbergse gemeenteraad, werd de buurtweg opnieuw op de agenda gezet ‘onder druk van de betekening van het vonnis door Ghelamco’.

In een schriftelijke reactie noemde Ghelamco de beslissing van de gemeenteraad 'juridisch gezien de enige beslissing die kon worden genomen'. 'Ghelamco vraagt dat alle overheden en partners die zich in 2014 en 2015 geëngageerd hebben om ons land naar voor te schuiven als gastland voor het EK 2020 eveneens hun verantwoordelijkheid nemen', zo klonk het.