Deze middag werd in de Kamer tijdens het vragenuurtje vooral gefocust op het dossier van de vliegroutes. 'We kunnen pas een politieke beslissing nemen als we een objectieve kijk hebben', verklaarde premier Michel over de opgestarte werkgroepen. Volgens de PS heeft Michel helemaal geen oog voor de Brusselaars.

'De keuze om te objectiveren is het eerste positief signaal in dit dossier in maanden', klonk Eric Van Rompuy (CD&V) tevreden over de beslissing van de verschillende regeringen om werkgroepen op te starten over de vliegroutes. Die moeten de volgende drie weken alle plannen naast elkaar leggen en de lasten vergelijken. 'We moeten ophouden met hier een juridische kwestie van te maken.'

'Dit is een erg belangrijk dossier', gaf premier Michel toe. 'We moeten rationele beslissingen op een koelbloedige manier. Alleen zo zullen we een oplossing bekomen.' Dat herhaalde hij nog eens toen een furieuze Laurette Onkelinx zijn antwoord onderbrak. 

Michel gaf enkele voorbeelden van de objectivering die moet gebeuren door de werkgroepen 'We gaan kijken of we de "nacht" kunnen verleggen. Wat zijn de economische gevolgen daarvan? Zo gaan we voor alle voorstellen door de bevoegde ministers en experts laten bekijken hoe haalbaar ze zijn. Om een politieke diagnose stellen moeten we eerst een objectieve kijk hebben.

'Het wordt niet makkelijk', besefte Michel. 'Maar het zal niet moedig zijn om 'nee' te zeggen, maar om 'ja' te zeggen voor een oplossing die goed is voor de economie en de gezondheid.'

'Antwerpensyndroom'

Volgens de socialisten heeft Michel helemaal geen oog voor de Brusselaars. 'Het Stockholmsyndroom is bij u het Antwerpensyndroom', zo verwees Karine Lalieux (PS) naar het fenomeen waarbij gijzelaars sympathie krijgen voor hun gijzelnemer. 'U onderwerpt zich aan de wil van N-VA.'

'Wie in deze regering verdedigt de Brusselaars nog? Na de lockdown, de ontmanteling van de federale musea en de federale politie die wegtrok uit de metro, zien we opnieuw dat niemand het in deze regering nog opneemt voor Brussel', sneerde Lalieux.

Premier Michel betreurde de uithaal. 'Het is net met rationaliteit en koelbloedigheid dat een oplossing dichterbij kan komen', beet hij terug.