Klimaatzaak krijgt nieuwe impuls
Vzw Klimaatzaak is gelanceerd door 11 BV’s, onder wie tv-maker Tom Lenaerts. Foto: Fred Debrock

De Klimaatzaak heeft de voorbije twee dagen al zo’n 7.000 nieuwe eisers bijgekregen. Dat komt doordat de procedure om deel te nemen stevig vereenvoudigd is. De initiatiefnemers verwacht vandaag aan te groeien tot 25.000 mede-eisers.

Enkele dagen geleden is een nieuwe online-registratietool in dienst genomen. Het is daardoor ook mogelijk op via sms-authentificatie de Klimaatzaak te steunen.

Vzw Klimaatzaak, oorspronkelijk een initiatief van 11 bekende Vlamingen, stuurde op 1 december 2014 een ingebrekestelling naar de Belgische Staat en de drie Gewesten om een beleid af te dwingen met als doel 87,5 procent minder CO2 uit te stoten tegen 2050.

In april 2015 werd een rechtszaak opgestart, maar de Vlaamse regering tekende eind april 2016 cassatieberoep aan tegen een beslissing dat het proces in het Frans gevoerd wordt. Het is momenteel wachten op een uitspraak.

‘Voor Klimaatzaak maakt het niet uit in welke taal het proces gevoerd wordt’, zegt Sarah Van Riel. Door het cassatieberoep werd de zaak dus enkel nog maar ingeleid, conclusies zijn er nog niet uitgewisseld.

Omdat Klimaatzaak zoveel mogelijk mensen wil betrekken, maar de registratieprocedure nogal omslachtig was, werd dinsdag en nieuwe online-applicatie gelanceerd. Die maakt een rechtsgeldige registratie mogelijk via sms-authentificatie. Sinds die lancering meldden zich al bijna 7.000 nieuwe mede-eisers, de organisatie verwacht donderdag de kaap van 25.000 mede-eisers te bereiken.