Verschillende werkgroepen zullen zich buigen over alle voorstellen om het dossier van de geluidsoverlast door de luchthaven Brussels Airport grondig in kaart te brengen. Over drie weken zullen de ministers dan verder overleggen. Zowel Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), zijn Brusselse collega Rudi Vervoort (PS) en federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) waren daar voorstander van.

Vanochtend werd op een nieuw overleg over geluidshinder rond Brussels Airport eindelijk een soort van vergelijk gevonden. Zes of zeven werkgroepen zullen de verschillende voorstellen bekijken en de lasten vergelijken. Opdracht is het hele dossier te 'objectiveren' en zo een zoektocht naar een oplossing mogelijk te maken. 

Dat verklaarde federaal minister van Mobiliteit François Bellot na afloop van de vergadering van de werkgroep van het Overlegcomité, die zowat een uur en drie kwartier duurde. De vergadering zou 'sereen en constructief' verlopen zijn.

De werkgroepen zullen maandag, woensdag en donderdag bijeen komen. Ze moeten de geluidsoverlast en de economische en milieugevolgen van het dossier belichten. Minister Bellot had het over onderwerpen zoals de NOTAM (de instructies die de piloten krijgen), de statistieken over overtredingen van de geluidsnormen, het uitstel van het opstijgen, het schrappen van de Kanaalroute en de voorstellen rond de bocht naar links. De Brusselse regering zal zelf nog enkele punten toevoegen, verklaarde minister-president  Vervoort.

'Veel facetten'

‘Er zijn ontzettend véél facetten, alles moet in kaart gebracht worden, dat is heel wat werk op de plank’, verklaarde Vlaams minister-president Bourgeois tegenover VRT. ‘Ik hoop dat er mensen van goede wil aan tafel zitten.’ Volgens Bourgeois is de wil om tot een oplossing te komen er wel degelijk.

Ook Brussels minister-president Rudi Vervoort  toonde zich er voor aanvang van de vergadering voorstander van dat alle voorstellen naast elkaar gelegd werden. Beide gewestregeringen wezen ook naar de federale regering en bevoegd minister Bellot om initiatief te nemen.

Boetes

Brussel liet dinsdag weten dat het begint met het uitschrijven van boetes voor te luide vliegtuigen. De boetes zullen de eerste zestig dagen echter niet geïnd worden.