Enkelband voor radicaliserenden in alle stilte begraven
archiefbeeld Foto: blg

De regering beseft ‘bij nader inzien’ dat de enkelband voor radicaliserenden juridisch niet uit te voeren valt. De facto valt het doek over de meest controversiële antiterreurmaatregel.

In zijn gisteren gepubliceerd jaarrapport maakt Amnesty International zich zorgen over ‘bepaalde antiterreurmaatregelen’ in België en hun impact op de mensenrechten.

Veruit de meest omstreden maatregel is de enkelband voor radicaliserenden, mensen die nog géén strafbaar feit hebben gepleegd, maar bij het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (Ocad) te boek staan als potentiële jihadisten. Hij maakt deel uit van het achttienpuntenpakket dat premier Charles Michel lanceerde na de aanslagen in Parijs op 13 november 2015. Meteen waarschuwden experts voor de juridische gevaren. Want hoe bewijs je dat iemand aan het radicaliseren is en vanaf wanneer plaats je hem onder elektronisch toezicht?

Boemerang

N-VA-voorzitter Bart De Wever was de eerste toppoliticus uit de meerderheid die de maatregel openlijk bekritiseerde. ‘De juristen die míj adviseren, fronsen de wenkbrauwen’, zei hij in Het Nieuwsblad. ‘In een rechtsstaat begeef je je zo op glad ijs.’ En: ‘Als achteraf blijkt dat dit inderdaad overmoedig was, komt dat als een boemerang in je gezicht terug.’

Volgens De Wever kwam het idee uit de koker van Justitieminister Koen Geens (CD&V), maar die wees op zijn beurt naar de MR. Fractieleider Denis Ducarme stond met zijn voorstel om het ‘verheerlijken van terrorisme’ te beteugelen, evenwel alleen. Open VLD-fractieleider Patrick Dewael bracht dan weer het idee aan om een enkelband als administratieve maatregel toe te passen.

Een jaar lang hoorden we amper nog iets over de maatregel, tot Peter De Roover het idee weer oppikte in zijn aangescherpte pleidooi om de vrijheid van meningsuiting verder in te perken voor radicale moslims. Voor mensen die consistent dwepen met IS, moet er volgens hem een ‘aangepast straffenarsenaal’ zijn, bijvoorbeeld een enkelband.

Geen prioriteit

Noch het voorstel van De Roover, noch de enkelband voor radicaliserenden zal er komen. Intussen zijn de bevoegde ministers Geens en Jambon (N-VA) tot het besef gekomen dat het idee ‘onhaalbaar en onrealistisch’ is. ‘In onze visie is dit altijd een administratieve maatregel geweest, want een rechter kan maar oordelen als er een misdrijf is geweest en radicaliseren is geen misdrijf’, reageert het kabinet-Geens. Bij Jambon valt te horen dat de uitvoering van het idee geen prioriteit heeft, en dat men ‘geen formule’ heeft gevonden om het zaakje juridisch waterdicht te maken. Bottomline: de rest van de regeerperiode zal er niet meer over gepiept worden. Tenzij de boemerang alsnog terugkeert.