2030 is nu

Ligt uw school of ziekenhuis in een zone
waar het veilig is te ademen?

25 februari 2017Ine Renson

Experts pleiten ervoor om nieuwe crèches, scholen, ziekenhuizen en rusthuizen een halve kilometer van drukke wegen af te bouwen. Voldoet uw ziekenhuis aan die norm? Of de school of crèche van uw kind? Ontdek het zelf.

Het verkeer heeft een grote impact op onze gezondheid. Kinderen die dicht bij drukke wegen opgroeien, hebben minder ontwikkelde longen. Ze kunnen zich soms minder goed concentreren en hebben vaker astma. De bewijzen stapelen zich op dat er ook een rechtstreeks verband is met dementie. En met aandoeningen aan hart en luchtwegen.

Uit talkrijke studies blijkt dat de effecten het grootst zijn binnen een straal van 500 meter. Vooral kwetsbare personen lopen een hoger risico. Daarom pleiten experts ervoor om plekken waar kinderen, ouderen of zieken verblijven, op minstens een halve kilometer van drukke wegen te bouwen. Dat is ook wat Childproof, een platform van organisaties en wetenschappers rond de Gezinsbond, adviseert.

De Standaard wilde weten hoeveel scholen, crèches en ziekenhuizen binnen die gevoelige zone liggen. Niet om paniek te zaaien, maar om de realiteit onder ogen te zien. In Nederland bestaat sinds 2008 een norm die stelt dat 'gevoelige bestemmingen' niet op minder dan 300 meter van een snelweg of 50 meter van een provinciale weg mogen worden gebouwd. Die afstanden bleken politiek haalbaarder dan de gezondheidsperimeter van 500 meter. In Vlaanderen gaan parlementsleden van Groen binnenkort een gelijkaardig voorstel indienen.

Wat ziet u op de kaarten?

De Standaard deed de oefening voor Vlaanderen en Brussel. Op de kaarten hebben we een zone van 500m geplot rond alle drukke wegen in Vlaanderen en Brussel. Volgens EU-richtlijnen zijn dit wegen die jaarlijks meer dan 3 miljoen voertuigen slikken. Die zone hebben we aangevuld met beperktere perimeter van 300m rond alle hoofdwegen en primaire wegen en een van 50m rond alle belangrijke wegen. Daar zijn de concentraties van verkeersgebondenparameters als (ultra)fijn stof, dieselroet en stikstofdioxide hoger.

De resultaten zijn confronterend. Het grote deel van onze binnensteden valt binnen de 'foute' zone. Enkel de kerngebieden, de zone rond de markt bijvoorbeeld, zijn 'safe'. Er valt niet aan te ontsnappen, in het met wegen dooraderde land dat we zijn.

Betekent dit dat alle crèches, ziekenhuizen of scholen in de oranje of rode zone – dat zijn er heel wat – moeten verhuizen? Of dat u uw kinderen van hun school moet weghalen? Dat zou absurd zijn, en totaal onhaalbaar. Er rest bij het zien van die kaarten maar één conclusie: we moeten de kinderen of de ouderen niet verplaatsen, maar iets doen aan de oorzaken van luchtvervuiling.

Zoom in op de kaarten om een locatie terug te vinden. U kunt het effect van drukke wegen op luchtvervuiling bekijken tot op straatniveau. Het kan even duren voor de informatie op de kaart ingeladen wordt. Aanvullingen, suggesties en correcties kunt u ons steeds mailen.

Ziekenhuizen
Creches
Basisscholen
Secundaire scholen

 

Deel dit artikel met uw vrienden

 

 

Lees meer

Journaliste Ine Renson ging eerder op zoek naar de ongemakkelijke waarheid over de lucht die we inademen. Zaterdag onderzoekt ze wat we kunnen doen om luchtvervuiling tegen te gaan, en waarom dit niet gebeurt.

Lees het volledige artikel >

Auteur: Ine Renson
Data: Tina Boeykens, Lies Lecomte, Andy Stevens
Visualisatie: Tina Boeykens
Development: Lennert Broeckaert

BRONNEN

Kinderopvang (erkende crèches met meer dan 9 kinderen) | Bron: Kind en Gezin, opvangplaatsen met meer dan 9 kinderen in Vlaanderen en Brussel
Ziekenhuizen | Bron: Vlaamse overheid, Zorg en Gezondheid, beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Basisonderwijs Vlaanderen | Bron: Vlaamse overheid, Vlaams Ministerie van onderwijs en Vorming
Gewoon secundair onderwijs Vlaanderen | Bron: Vlaamse overheid, Vlaams Ministerie van onderwijs en Vorming
Autosnelwegen en primaire wegen in Vlaanderen | Bron: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Belangrijke wegen in Vlaanderen | Bron: Vlaamse overheid, departement leefmilieu, natuur en energie (afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid), gebaseerd op strategische geluidsbelastingskaarten 2011
Wegennet Brussel (wegen van het primaire net, drukke wegen met meer dan 3 miljoen auto’s per jaar) | Brussel Mobiliteit

Foto: Bart De Waele