De aanleg van een oliepijplijn in de Verenigde Staten zorgt al enkele maanden voor protest en verzet. President Donald Trump gaf bij zijn aantreden vrijwel meteen de toestemming voor de aanleg van die intussen beruchte Dakota Access Pipeline. Het protest verzamelde zich in een protestkamp, waar duizenden mensen zich verzetten. Dat kamp moet morgen ontruimd worden. Maar een honderdtal mensen blijft er zich dapper verzetten.