Toename van discriminatie op arbeidsmarkt en onderwijs
‘Hoewel deze cijfers enkel betrekking hebben op de activiteiten van Unia, geven ze toch informatie over feitelijke discriminatie in onze samenleving’, zegt directeur Els Keytsman. Foto: BELGA

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia heeft vorig jaar 20 procent meer dossiers geopend voor mogelijke discriminatie, haatspraak en haatdelicten. ‘Er is een duidelijke toename van het aantal gevallen van discriminatie in twee domeinen: werk en onderwijs’, stelt Unia.

De stijging met 20 procent van het aantal dossiers dat Unia in 2016 opende, is veelbetekenend en was nooit eerder zo fors. ‘Hoewel deze cijfers enkel betrekking hebben op de activiteiten van Unia, geven ze toch informatie over feitelijke discriminatie in onze samenleving’, zegt directeur Els Keytsman. Deze toename ziet Unia in alle domeinen en voor alle criteria. Uit de eerste analyses blijkt de stijging tegenover 2015 meer uitgesproken in twee domeinen: werk (met een stijging van 47 procent) en onderwijs (met een stijging van 25 procent).

De grootste stijging op het vlak van werk betreft dossiers over discriminatie op grond van leeftijd. In 2016 opende Unia 106 dossiers, een stijging met 126 procent. ‘Via dossiers die veel persaandacht kregen, hebben we deze problematiek onder de aandacht kunnen brengen en hebben we zo mensen wakker geschud. Leeftijdsdiscriminatie wordt nog altijd onderschat, niet ernstig genomen en - erger nog - bijna sociaal aanvaard’, aldus Keytsman.

Gezondheidstoestand

Een andere vorm van discriminatie die toeneemt en die deze eerste trends op de arbeidsmarkt bevestigt, is discriminatie op grond van de gezondheidstoestand van werknemers (50 dossiers in 2016, goed voor een stijging van 60 procent). ‘De andere wordt steeds vaker openlijk afgewezen. Racistische uitspraken en gedragingen komen almaar meer voor. De bedrijfswereld ontsnapt niet aan deze polarisatie van de samenleving’, zegt Keytsman.

Wat opvalt bij de forse stijging van de onderwijscijfers, is dat het criterium handicap alleen al goed is voor 60 procent van de nieuwe geopende dossiers in 2016. Tussen 2015 en 2016 nam het aantal geopende dossiers op grond van een handicap met 40 procent toe.

Unia voegt er nog aan toe dat de volledige en definitieve cijfers pas in juni worden bekendgemaakt.