Niet Siegfried Bracke maar Elke Sleurs wordt in 2018 lijsttrekker voor de N-VA in Gent. Dat maakte de partij bekend op een persconferentie in het Vlaams Parlement. Sleurs stopt daarom ook als federaal staatssecretaris.

Siegfried Bracke haalde vorig weekend stevig uit naar de Gentse socialisten, die SP.A-schepen Tom Balthazar ontslag zagen nemen nadat bekendraakte dat hij hoge vergoedingen opstreek bij Publipart. Bracke kreeg die kritiek echter als een boemerang terug in het gezicht, nadat uitlekte dat hij ook stevig vergoed werd voor een post in de adviesraad van Telenet. Bracke weigerde oorspronkelijk te communiceren over de hoogte van die vergoeding, maar stelde dat hij 'geen poenpakker' was.

‘Hoe diep kun je in de graaicultuur zitten’, sneerde oud-partijgenoot Hendrik Vuye in een debat in de Kamer over die verdediging van Bracke. De steun binnen N-VA voor Bracke als lijsttrekker in Gent kalfde door de affaire af. Nadat gisteren ook Vlaams minister-president en N-VA-kopstuk Geert Bourgeois bekende dat Bracke ‘beschadigd’ was door de operatie, maakte Bracke vanochtend bekend dat hij geen lijsttrekker wordt.

Bracke: 'Naïef geweest'

'Het was naïef van mij om de vertrouwelijkheid te behouden over mijn vergoeding in de adviesraad van Telenet', gaf Bracke toe. Toch bleef hij erbij dat hij als Kamervoorzitter niets verkeerd deed. 'Ik ben Kamervoorzitter geworden in 2014. Voor het jaar 2014 is er aan Telenet een factuur gezonden. Dat was de laatste. Er is geen factuur voor 2015 of 2016 en er zal er uiteraard ook geen komen voor 2017. Voor de volle jaren dat ik de Kamer heb voorgezeten was mijn inkomen van Telenet dus 0 euro. Ik ben waarschijnlijk de eerste Kamervoorzitter in jaren die niet bijverdiende in de privé.' Ook het telecombedrijf bevestigde ondertussen dat Bracke sinds 2014 niet meer betaald werd.


'Ik heb van het weekend gebruik gemaakt om gesprekken te voeren binnen en buiten de partij. Men heeft mijn geloofwaardigheid, via framing en perceptie, gesloopt. Het is voor mij dan ook onmogelijk geworden om de lijst in 2018 te trekken in Gent. Maar gezien de politieke situatie in Gent is het belangrijk dat we een ander gezicht naar voor schuiven.'

Sleurs: 'Siegfried en ik waren al tandem'

Dat wordt dus Elke Sleurs. 'Ik vormde al langer een tandem met Siegfried, we wisselen nu gewoon van plaats op die tandem. Ik word vanaf morgen fractieleider in Gent, want Gent heeft nood aan verandering.'

'Ik heb de ambitie om burgemeester te worden van wat volgens mij de mooiste stad van Vlaanderen is', aldus Sleurs, die daarom haar mandaat als staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid ter beschikking heeft gesteld van de partij. In mei 2015 verloor Sleurs al de belangrijke bevoegdheid 'fiscale fraudebestrijding'.

De Wever: 'Dit vergt veel lef' 

'Het was Siegfried die als eerste met de vraag kwam om vervangen te worden als lijsttrekker. Wij hebben dit weekend heel veel gepraat', verklaarde N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'We zijn aangevallen en dat deed ons als partij heel veel pijn.'

'Elke ruilt een zekere toekomst als staatssecretaris voor een onzekere als lijsttrekker. Dat vergt veel lef', aldus De Wever nog. Het is nu aan de partijvoorzitter om een nieuwe kandidaat voor te dragen als staatssecretaris. Dan zal de partijraad over die kandidatuur beslissen. De volgende partijraad is gepland voor 11 maart, maar die wordt mogelijk vervroegd, gaf De Wever nog mee. 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig