Lastenverlaging voor oudere werknemers is weggegooid geld
Foto: BELGAIMAGE

Het netto-effect van lastenverlaging voor oudere werknemers is zo goed als nul, stelt een nieuwe studie van de UGent. ‘We kunnen de maatregel best afschaffen.’ Voor Vincent Van Quickenborne (OpenVLD) toont het aan dat de koppeling tussen loon en ancienniteit tegen het licht moet worden gehouden.

Wie een werknemer van 55 jaar of ouder in dienst houdt, krijgt een korting op de werkgeversbijdragen van minstens 600 euro per kwartaal. En wie een oudere werknemer aanneemt, krijgt bijna het dubbele.

Maar de maatregel mist zijn effect, zeggen onderzoekers van de UGent en UCL in een studie die vandaag voorgesteld wordt. De onderzoekers volgden maar liefst 150.000 mannen, geboren tussen 1941 en 1950.

Zo goed als nul

Wat blijkt? ‘De maatregel had als resultaat dat de tewerkstelling bij 58-plussers met amper 0,4 procentpunt steeg’, zegt Bart Cockx, professor Arbeidseconomie aan de UGent. Bovendien valt statistisch niet uit te sluiten dat er eigenlijk géén effect was. ‘Voor de groep van oudere werknemers die anders met brugpensioen zouden vertrekken, vertraagt de lastenverlaging de uittrede uit het werk. Dit gaat echter ten koste van een versnelde uittrede van de iets jongere groep werknemers die net niet in aanmerking kwam voor een verlaging. Het netto-effect is daarom zo goed als nul.’

In de kering levert de lastenverlaging dus niets op, integendeel. Elke job voor een oudere werknemer die er bijkomt kost de maatschappij een pak meer dan die opbrengt, zo berekenen de onderzoekers.

Afschaffen?

‘We kunnen de maatregel het best afschaffen’, besluit Cockx. ‘Met die nuance dan: uit eerder onderzoek blijkt dat lastenverlagingen de werkgelegenheid kunnen aanzwengelen, maar dan moeten ze gericht zijn op de lagere lonen.’ Dat is nu niet het geval. Alleen voor de 20 procent best verdienenden geldt de lastenverlaging niet.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) is verbaasd over de conclusies. ‘Ik hoor van werkgevers steeds dat vooral de loonkosten bij 55-plussers een rem zijn op de aanwerving.’

Maar dat is net de kern van het probleem, zegt Cockx. De gemiddelde oudere werknemer kost zijn bedrijf meer dan hij opbrengt. Dat komt omdat de Belgische lonen doorgaans stijgen met de leeftijd, terwijl de productiviteit van een oudere werknemer afneemt.

Regeerakkoord

Vincent Van Quickenborne, voorzitter van de commissie Sociale Zaken in het federaal parlement, gaat ervan uit dat oudere werknemers te duur zijn omdat hun loon sterk gekoppeld is aan ancienniteit.Terwijl in het regeerakkoord staat deze koppeling tegen het licht te houden. De bevoegde minister van Werk, Kris Peeters (CD&V) doet er volgens hem niets aan omdat de vakbonden tegen zijn, stelt de Open VLD'er.  

 

 

Lees meer over de oplossingen die Cockx voorstelt in De Standaard.