Vlaams begrotingstekort lager dan voorzien
inister van Financiën en Begroting Bart Tommelein Foto: Bart Dewaele

Het tekort op de Vlaamse begroting zal in 2016 mogelijk bijna 300 miljoen euro lager liggen dan verwacht. Volgens het jongste rapport van het ambtelijk monitoringcomité zou de Vlaamse balans afsluiten op een tekort van 164,7 miljoen euro.

Minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein (Open VLD) is blij dat het saldo opnieuw in gunstige zin bijgesteld werd, maar herhaalt dat het resultaat nog kan evolueren.

Bij de begrotingsaanpassing ging de regering-Bourgeois nog uit van een tekort van 464,6 miljoen euro. In hun februarirapport spreken de begrotingsexperts van het monitoringcomité nu van een veel lager tekort, namelijk van 164,7 miljoen euro.

Het betere resultaat is onder meer toe te schrijven aan de meevallende ontvangsten uit de verkoop- en de schenkingsrechten. ‘Dit is te danken aan een sterke woningmarkt en aan het grote succes van de verlaging van de schenkbelasting op onroerende goederen’, reageert Tommelein.

De Open VLD-minister herinnert er wel aan dat de definitieve uitvoeringscijfers pas tegen de zomer bekend zullen zijn. ‘Het resultaat kan nog in beide richtingen evolueren. In de Vlaamse begroting zitten veel technische factoren vervat die het resultaat zowel in positieve als in negatieve zin kunnen beïnvloeden.’

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) laat in elk geval weten, ‘erg tevreden’ te zijn met het rapport van het monitoringcomité. ‘Dit is goed nieuws’, zo reageert hij. ‘Op een totale begroting van bijna 40 miljard euro is een tekort van 165 miljoen euro zo goed als een evenwicht, een jaar vroeger dan gepland. Dit bewijst dat we goed begroot hebben en de uitgaven onder controle hielden.’