Het mandaat dat Bracke vergat aan te geven
Kamervoorzitter Bracke moest vandaag in de Kamer toegeven dat hij ook nog in het bestuurscollege van de Universiteit Gent zetelt. Foto: photo news

Siegfried Bracke (N-A) heeft nog een betalend mandaat. Hij is lid van het bestuurscollege van de UGent. Elke vergadering is goed voor 200 euro bruto. En in 2015 gaf hij dat mandaat niet aan bij het Rekenhof.

Kamervoorzitter Bracke (N-VA) werd vanmiddag aan de tand gevoeld door SP.A-fractieleidster Meryame Kitir . In dat gesprek gaf hij toe, naast zijn zitje in de adviesraad van Telenet, nog een post te bekleden, met name bij de Universiteit Gent.

‘Het bestuurscollege gaat over vacante betrekkingen, grote aanbestedingen en nieuwe opleidingen’, aldus Stephanie Lenoir, woordvoerder van de UGent . ‘In dat college zitten onder meer de rector, de regeringscommissaris en de secretaris van de Raad van Bestuur. Maar er is ook één extern lid, dat is zo bepaald omdat we vroeger een rijksuniversiteit waren.’

Extern lid

Dat externe lid is dus Siefgried Bracke, Kamervoorzitter en Gents gemeenteraadslid voor N-VA. Opmerkelijk: zijn verplichte aangifte bij het Rekenhof, gepubliceerd in Het Staatsblad, maakt daar geen gewag van.

Sinds 2005 moeten openbare mandatarissen, hoge ambtenaren, leidinggevenden in kabinetten enzovoort, zowel een lijst van hun mandaten, ambten en beroepen jaarlijks aan het Rekenhof doorgeven, alsook een vermogensaangifte doen bij het begin, stopzetting of hernieuwing van een aangifteplichtig mandaat. De mandatenlijst is publiek, de vermogensaangifte niet.

Lenoir: ‘Voor elke vergadering maken de leden van het college aanspraak op 200 euro. Maar dat wordt niet altijd uitgekeerd, niet iedereen wil die zitpenning.’ Vraagt Siegfried Bracke ze altijd? ‘Ja’, klinkt het.

Bracke zit sinds oktober 2014 in het bestuurscollege. Volgens de universiteit is hij bijna altijd aanwezig op de vergaderingen van het bestuurscollege. In 2014 stond de UGent wel op de mandatenlijst van Bracke.

N-VA-partijgenoot Peter Dedecker is de plaatsvervanger van Siegfried Bracke in het bestuurscollege van de universiteit. ‘Ik heb hem drie keer vervangen.’ En de zitpenning? ‘Die heb ik nooit opgevraagd’, zegt Dedecker. ‘Van de universiteit is er nul-komma-nul euro op mijn rekening gekomen.’

Reactie uit eigen rang

‘Net zoals vele parlementsleden heeft Siegfried Bracke naast zijn parlementair mandaat ook verdiensten in de private of de publieke sfeer. Zodra Siegfried merkte dat er een perceptie tegen hem werd gecreëerd, heeft hij onmiddellijk ontslag genomen uit zijn private mandaat (de adviesraad van Telenet, red.)’, zo reageert N-VA-voorzitter Bart De Wever bij Belga op de heisa die is ontstaan over de rol van Bracke in het Publipart-verhaal.

Verder wijst De Wever erop dat veel parlementsleden een parlementair mandaat combineren met bijverdiensten in de private of publieke sector. De Wever: ‘Over het combineren van een parlementair mandaat met private en/of publieke mandaten bestaan regels. Als het de vraag is om die regels aan te scherpen – ook wat betreft private inkomsten – dan willen wij dat zeker doen. Maar dat zullen we met de collega’s van de andere partijen moeten bespreken. Want dat is een kwestie waarin zeer veel aspecten en zeer veel politici van alle partijen betrokken zijn.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig