Werkgroep politieke vernieuwing moet blazoen oppoetsen
Foto: BELGA

De Kamer gaat een werkgroep oprichten rond politieke vernieuwing. Dat heeft de Conferentie van voorzitters beslist. De werkgroep moet tegen 30 juni met conclusies komen.

‘Zeker in deze tijd heeft de Kamer nood aan een voorzitter die ietwat boven het gewoel staat en aan wiens integriteit we niet hoeven te twijfelen’, trok Groen-kamerfractieleider Kristof Calvo aan de alarmbel. Aanleiding was de heisa rond Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) en diens adviesrol bij Telenet.

De conferentie van voorzitters, de vergadering van de fractieleiders met de kamervoorzitter, heeft als antwoord daarop beslist om een werkgroep politieke vernieuwing op te richten.

De werkgroep zal allerlei voorstellen rond politieke deontologie bespreken, met inbegrip van de rol en de modaliteiten van de functie van Kamervoorzitter, luidt het bij oppositiepartijen SP.A en Groen. Die werkgroep moet tegen 30 juni met conclusies komen die nadien in nieuwe wetgeving moet uitmonden.. 

‘Alle partijen engageren zich om mee te werken’, zei Calvo.

De werkgroep zal onder meer bekijken welke andere mandaten verenigbaar zijn met dat van een Kamerlid. 'Er zullen duidelijke afspraken moeten komen over wat kan en wat niet. Mijn partij gaat uit van het principe een man/vrouw voor een job', zegt SP.A-fractieleidster Meryame Kitir.

Er zal ook specifiek naar de rol van de Kamervoorzitter worden gekeken. 'Dat zou een apart statuut kunnen zijn, daar zijn zeker argumenten voor', bevestigt N-VA-fractieleider Peter De Roover.

Ook de verloning van de eerste burger van het land - die meer verdient dan de premier - zal daarbij besproken worden. 'Wat ons betreft, mag dat wat bescheidener zijn', zegt Calvo. 'Maar de voorzitter moet vooral voltijds bezig zijn met dit huis'.

Kitir wou ook weten of Kamervoorzitter Bracke nog mandaten had, naast zijn zitje in de adviesraad van Telenet, waaruit hij dinsdagavond ontslag nam. Woensdag werd duidelijk dat Bracke op voordracht van de Vlaamse regering een mandaat heeft in het bestuurscollege van de UGent.