Bewogen gemeenteraad over PubliPart in Gent: wat is er beslist?
Foto: fvv

Op een bewogen en veel gevolgde gemeenteraadszitting in Gent - waarbij Siegfried Bracke vanuit de gemeenteraad zijn ontslag in de adviesraad van Telenet aankondigde - heeft het Gentse stadsbestuur verschillende maatregelen aangekondigd om na de PubliPart-affaire het blazoen van de Gentse politiek op te poetsen.

In een bijna zes uur durende gemeenteraadszitting - die bij momenten vooral een verbale boksmatch leek tussen Siegfried Bracke en de Gentse SP.A (zie video) - is de Publipart-affaire dinsdagavond besproken in het stadhuis van Gent. Over de rol van politici in intercommunales of raden van bestuur of de hoge vergoedingen van verschillende Gentse bestuurders van vooral SP.A en Open VLD ging het amper.

Alle aandacht ging naar Siegfried Bracke, die zwaar op de korrel werd genomen en vanuit de zitting zijn ontslag uit de adviesraad van Telenet aankondigde. Belangrijker is dat er verschillende maatregelen werden aangekondigd en goedgekeurd om meer transparantie te krijgen in de Gentse politiek. Een nieuwe Optima bis-commissie komt er niet.

- SP.A en Groen maakten voor de gemeenteraad een gedetailleerde lijst bekend met alle mandaten en vergoedingen van hun gemeenteraadsleden. Open VLD belooft later deze week hetzelfde te doen, met álle vergoedingen, ook die van Geert Versnick, het Gentse gemeenteraadslid met de meeste aangegeven betaalde mandaten in 2015. CD&V en Vlaams Belang, die slechts een beperkt aantal mandaten hebben, zeggen bereid te zijn hetzelfde doen. Bij N-VA is er nog geen duidelijk antwoord.

- De gemeenteraad heeft beslist om een eigen, nieuwe publieke mandatenlijst op te stellen. Daarin moeten elk jaar alle mandaten komen van alle 51 leden van de Gentse gemeenteraad, zowel publieke mandaten als posten in private bedrijven. Ook de juiste bedragen van de vergoedingen die ze daarvoor krijgen moeten erbij staan, net zoals het aantal keer dat elk gemeenteraadslid een vergadering bijwoonde.

- Het volledige Gentse stadsbestuur heeft beslist zichzelf een loonplafond op te leggen: de vergoedingen die de burgemeester en schepenen ontvangen, en die rechtstreeks uit hun ambt voortvloeien, mogen niet meer bedragen dan 30 procent van de decretaal vastgelegde lonen. Lees: als een schepen 3.400 euro netto verdient, mag hij uit zijn extra mandaten niet meer dan 30 procent daarvan bijverdienen. Termont kondigde aan dat hij er nu een beetje boven zit. Dat bedrag zal ik storten aan het goede doel.

- Een nieuwe commissie binnen de gemeenteraad, om de Publipart-constructie te onderzoeken, komt er niet. De Gentse CD&V, Vlaams Belang en N-VA wilden dat, ‘om de constructie tot op het bot uit te zoeken’. Maar sp.a, Groen en Open Vld blokten twee voorstellen voor een Optima bis-commissie af en stemden ze weg.

- Groen wil dat in alle organisaties, intercommunales en bedrijven waar een bestuurder zetelt namens de Stad Gent een ‘kader voor ethisch beleggen’ op tafel wordt gelegd. Een formeel besluit kwam er niet.

- Groen riep ook op om vanuit de Gentse gemeenteraad een oproep te lanceren om gemeenteraadsleden in grote steden een halftijdse wedde te geven en zitpenningen af te schaffen. ‘Om ons werk in volle transparantie te kunnen doen.’ Een formeel besluit of een resolutie kwam er niet.

- Een voorstel van CD&V om het aantal betaalde mandaten per gemeenteraadslid te beperken kreeg geen weerklank.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig