Bourgeois wil regels aanscherpen, CD&V wil code
Foto: Photo News

Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil nagaan of er decretaal een ‘aanscherping' kan komen van de regels rond vergoedingen bij dochterbedrijven van intercommunales. Dat zegt de regeringsleider in een reactie op de heisa rond Publipart, die de Gentse politiek afgelopen weekend op haar grondvesten deed daveren. CD&V wil dat er op korte termijn een code komt die vennootschappen waarin overheden participeren, moeten respecteren.

Er bestaan duidelijke, decretaal vastgelegde regels voor de vergoedingen bij intercommunales. Maar als die dochtervennootschappen oprichten, of zelfs een dochter van een dochtervennootschap, vallen die buiten de regels voor de presentiegelden rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De Vlaams minister-president wil nagaan of ook voor die dochtervennootschappen een aanscherping van de regels mogelijk is.

Hij merkt op dat momenteel vooral wordt gekeken naar de vergoedingen van politici in de raden van bestuur. Bourgeois wil echter ook een blik werpen op de vergoedingen voor directieleden. 'Ik hoor dat men daar veel verder gaat dan de minister-presidentnorm die geldt voor al onze entiteiten', aldus de regeringsleider. Die norm is een maximumverloning voor topmanagers bij de Vlaamse overheid.

Voorts wijst de minister-president op een 'anomalie'. Zo bepaalt een federale programmawet uit 1994 dat gemeenten mogen participeren in energiebedrijven - zoals Publipart -, maar daardoor vallen ze niet onder de Vlaamse controle op de intercommunales. Bourgeois wil dat de gewesten bijvoorbeeld meer vat kunnen hebben op de organisatie en controle.

Meer algemeen lanceert de minister-president een oproep richting gemeenteraadsleden om wat scherper hun controlerecht uit te voeren. Hij verwijst daarbij naar de verslagen van algemene vergaderingen van intercommunales die langs de gemeenteraad moeten. 'Mijn ervaring is dat die punten helaas vaak heel snel passeren', zegt Bourgeois. Hij geeft zelf aan dat het om de gemeentelijke democratie gaat, maar noemt de affaire niettemin een 'wake-upcall'.

CD&V pleit voor code rond vergoedingen

 Bourgeois wil regels aanscherpen, CD&V wil code
Wouter Beke Foto: Photo News

CD&V wil dat er op korte termijn een code komt die vennootschappen waarin overheden participeren, moeten respecteren. Die code moet bepalingen bevatten over de vergoedingen, het beleid en het ethisch karakter van de activiteiten. Dat stelt partijvoorzitter Wouter Beke in een reactie op het schandaal rond Publipart dat afgelopen weekend losbarstte. De partij wil ook alle leden van raden van bestuur en adviesraden van ondernemingen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent, verplichten hun mandaten aan te geven.

Op zich is het systeem van intercommunales een goede zaak, vindt Beke. Het biedt gemeenten de kans samen te werken rond uitdagingen die ze alleen veel moeilijker zouden kunnen aanpakken. Hij wijst er ook op dat Vlaanderen strenge regels heeft rond intercommunales. De vergoedingen liggen vast op 205 euro per vergadering, die moet worden bijgewoond. Beke pleit ervoor dat de regels binnen de verschillende gewesten op mekaar zouden worden afgestemd.

Het probleem met Publipart is dat het geen intercommunale is en dus niet onder die regels valt. CD&V breekt een lans om die tussenstructuren scherp tegen het licht te houden. Wanneer openbare besturen rechtstreeks of onrechtstreeks in vennootschappen participeren, moeten die dus een code respecteren rond vergoedingen, beleid en ethiek. De structuren moeten ook transparant aan de gemeenteraden worden meegedeeld.

Voor partijvoorzitter Beke mag de verplichte mandatenaangifte voor politici worden uitgebreid. De partij heeft een wetsvoorstel klaar dat alle leden van raden van bestuur en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent, verplicht een aangifte van hun mandaten te doen.