Groen legt voortbestaan Gents kartel in handen van leden
Daniël Termont, Tom Balthazar, Elke Decruynaere en Filip Watteeuw. Hier nog samen, binnenkort apart? Foto: Frederiek Vande Velde

De kopstukken van SP.A en Groen in Gent hebben afspraken gemaakt in de nasleep van de Publipart-zaak. Die zal Groen voorleggen aan haar leden.

De Gentse kartelpartners Groen en SP.A hebben afgesproken om de uitstap uit de intercommunale Publilec en dochters, de omstreden nv Publipart en EDF-Luminus, te bespoedigen. Weliswaar moeten er garanties zijn voor een correcte uitbetaling van de aandelen op basis waarvan dan de nodige investeringen in de dienstverlening in Gent kunnen gebeuren. Er wordt ook drastisch gesnoeid in de vergoedingen van de zetelende politici. ‘De mandaten zullen voortaan opgenomen worden zonder de bijhorende voorziene vergoeding’, klinkt het in een mededeling.

De twee partijen zeggen voorts ‘zo snel mogelijk in volle transparantie alle mandaten (publieke en private) en de bijkomende vergoedingen die hun Gentse gemeente- en OCMW-raadsleden en andere vertegenwoordigers bekleden, publiek te maken’. Ze nodigen daarbij de andere partijen in de gemeenteraad uit om hetzelfde te doen.

Ethisch beleggen

Verder krijgen de eigen mandatarissen en vertegenwoordigers nogmaals de opdracht om op elke raad van bestuur van intercommunales of andere instellingen ethisch beleggen aan te kaarten. Handleiding daarbij is een charter dat geïnspireerd is op het ethische beleggingsbeleid uitgewerkt op het niveau van de stad Gent en het OCMW Gent.

Tot slot zullen de vergoedingen van burgemeester en schepenen, inclusief de bijkomende mandaten, niet meer bedragen dan 130 procent van de basiswedde van respectievelijk de burgemeester of schepenen.

Groen-leden beslissen

De Gentse schepen Elke Decruynaere (Groen) spreekt na afloop over een open gesprek. ‘Dit zijn constructieve voorstellen waarmee we naar onze partij kunnen trekken”, klinkt het. ‘Eerst moet de partij mee zijn als we met het kartel willen verder gaan en samen een nieuwe start maken.’

Ook lokaal SP.A-voorzitter Karin Temmerman spreekt over een constructief gesprek met de kartelpartner. ‘We nodigen trouwens àlle partijen uit om onze voorstellen voor een transparante eerlijke politiek te volgen’, klinkt het.