Tom Balthazar (SP.A) neemt ontslag na Publipart
Foto: fvv

De Gentse kandidaat-burgemeester Tom Balthazar neemt ontslag als schepen van Stadsontwikkeling nadat hij werd genoemd in de zaak-Publipart. Hij trekt zich ook terug als lijsttrekker van de kartellijst SP.A-Groen.

In een persbericht kondigt Balthazar zijn ontslag aan. ‘Niet omdat ik een ernstige fout gemaakt heb of schuld zou moeten bekennen, maar omdat ik de toekomst van een progressief Gent niet wil laten verlammen door maanden van schandalen en opgeklopte discussies over vergoedingen’, stelt hij.

Het afgelopen jaar kregen de Gentse schepenen Tom Balthazar en Christophe Peeters (Open VLD) een stevige vergoeding via Publipart, een ‘kleindochter’ van Publifin.

‘Ik heb in een eerdere verklaring reeds uitgelegd dat ik heel wat werk besteed heb aan de onderhandelingen die wij voeren over de uittreding uit Publilec’, zegt Balthazar. ‘We slaagden er reeds in om een bedrag van 9,9 miljoen euro aan het stadsbestuur te laten uitbetalen.’

Hij stelt dat alle opdrachten die hij daar uitvoerde in het belang en in opdracht van de stad Gent waren. Hoewel hij de vragen en verontwaardiging van vele Gentenaars kan begrijpen, zegt Balthazar dat hij en zijn partij zien dat sommige groepen om louter politieke redenen het schandaal willen opkloppen en uitbuiten. ‘In een dergelijke sfeer van schandalen en verdachtmakingen is het niet mogelijk om een ploeg aan te voeren. (...) Zonder onbetwist gezag kan je geen burgemeester worden.’

Geld was niet de drijfveer, zegt hij ook nog. ‘Anders zou ik wel andere keuzes gemaakt hebben in mijn professionele loopbaan.’

Termont betreurt ontslag

De Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) begrijpt, maar betreurt de beslissing van Tom Balthazar. Volgens Termont valt hem niets te verwijten. ''Hij had misschien iets beter moeten controleren wat daarachter (beleggingen en participaties van Publipart, red.) zit, maar dat is misschien wel het enige. Er is niets onwettigs of juridisch verkeerds gebeurd.'

Hoge vergoedingen

De nv Publipart, een dochtermaatschappij van de intercommunale Publilec waar de stad Gent een aandeel van 12 procent in heeft, keerde het afgelopen boekjaar 359.973 euro vaste vergoedingen uit aan 17 bestuurders. Omgerekend is dat zo’n 21.174 euro per bestuurslid, zo meldden Apache en Het Laatste Nieuws. Ook de ex-kabinetschef van de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) zou nog in Publipart zetelen, twee jaar na zijn pensioen.

In januari stapte kandidaat-burgemeester Tom Balthazar op na negen jaar bij Publipart. Aan het hoge bedrag valt juridisch niets op af te dingen. Publipart valt namelijk niet onder de bepalingen van het Vlaams decreet op intercommunales, dat een plafond van 205 euro bruto per vergadering oplegt.

Groen vraagt uitleg

Kartelpartner Groen wil duidelijkheid. ‘Het kan niet dat belastinggeld werd ingezet voor dubieuze investeringen’, zegt schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Elke Decruynaere. ‘Hier moeten we van af.’

Decruynaere brengt voorts in herinnering dat het college eerder al de beslissing nam om uit Publipart te stappen en dat de uitstap ook al op de gemeenteraad besproken werd. ‘Onze fractie zal uitleg vragen waarom dit zo geleidelijk gebeurt en ook over de investeringen: geen dubieuze investeringen met Gents belastinggeld.’

De stad wil nu zo snel mogelijk uit Publipart stappen, maar wil nog een aantal bedragen recupereren.