‘Doden krijgen nog altijd toelage door computerproblemen’
Foto: blg
De nieuwe software bij de FOD Sociale Zekerheid draait vierkant, zeggen de vakbonden. ‘Gehandicapten lopen toelages mis, omdat het onmogelijk blijkt om de juiste informatie in de computers te geven.’

Onlangs nog belde iemand om een sterfgeval te melden. Maar dat ingeven in het nieuwe systeem lukte niet. Gevolg: de dode krijgt wellicht nog altijd een toelage’, zegt Didier Cournelle van de socialistische vakbond ACOD. 

Hij noemt het een extreem voorbeeld, maar het zet de zaak wel op scherp: de nieuwe software bij de FOD Sociale Zekerheid, en meer specifiek het Directoraat-Generaal voor Personen met een handicap, werkt voor geen meter. En hij kostte twee keer zo veel als aangekondigd: geen zeven maar veertien miljoen euro. 

‘Engels blijkt plots ook de voertaal voor sommige lemma, en niet Nederlands of Frans. En waar onze medewerkers vroeger twee keer moesten klikken om bepaalde informatie te kunnen zien, blijkt dat nu makkelijk twintig keer. Bepaalde gegevens ingeven, lukt ook niet meer. Met zware gevolgen voor de betrokkenen, zoals het doorbetalen van toelages op verkeerde rekeningnummers, het niet op tijd kunnen verlengen van parkeerkaarten voor mindervaliden, het verlies van het recht op kortingen en vergoedingen.’

De situatie escaleerde donderdag op de werkvloer van de bevoegde dienst: het personeel dreigde met stakingen en eiste meer tekst en uitleg van de top, die er uiteindelijk kwam in de vorm van een interne nota.

Personeel neemt telefoon niet op

Behalve met ingewikkelde computerproblemen kampt het personeel ook met een gebrek aan mankracht, grotendeels het gevolg van opeenvolgende besparingen en de zesde staatshervorming, die een deel van de ambtenaren naar de deelstaten stuurde.
Door een gedecimeerde dienst (beter bekend onder de bijnaam de ‘Zwarte Lievevrouwstraat’) worden de vragen op het gratis nummer ook niet langer meer beantwoord – meer nog: de telefoon wordt simpelweg niet meer opgenomen, die blijft op de haak. ‘Wat natuurlijk een sneeuwbaleffect creëert en het werk opstapelt, en de woede verhoogt’, zegt Cournelle.

De vakbonden pleiten er daarom voor opnieuw het oude softwaresysteem te gebruiken. ‘Ik zie geen andere oplossing’, zegt Cournelle. 

Gratis nummer schrappen

Het bevoegde federale kabinet van staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) is op de hoogte van de problemen op de FOD Sociale Zekerheid. ‘De dienst gaat momenteel door een moeilijke periode, moet door de zure appel heen bijten, want een nieuw informaticasysteem uitrollen gaat niet van de ene op de andere dag. Begin dit jaar werden tien nieuwe mensen aangenomen, maar wegens de opleiding ervan renderen die nog niet meteen’, zegt de woordvoerder. ‘Al komt dat wel.’

Het kabinet gaat bij de eerstvolgende nieuwe begrotingsronde alvast pleiten voor extra mankracht. ‘Er is vraag naar, en die vraag is meer dan terecht’, luidt het. 

Maar alles meteen kommer en kwel noemen, weigert het kabinet-Sleurs net zo goed. ‘De gemiddelde wachttijd voor de behandeling van een dossier was tien jaar geleden nog 10 maanden, eind vorig jaar bleek dat gemiddeld 4 maanden. Mooie resultaten.’
Om die te behouden, pleit de N-VA, behalve voor meer personeel, ook voor het afschaffen van het gratis nummer en het bijhorende callcenter. ‘Omdat dertig procent van de vragen niet bestemd is voor de dienst in kwestie, wat tijd en energie kost. Het is beter om zoals bij andere departementen met gerichte nummers te werken. Dat gaat efficiënter.’