Uitstel voor wetsvoorstel ‘werkbaar wendbaar werk’
Minister van Werk Kris Peeters Foto: BELGA

De plenaire stemming van het wetsontwerp ‘werkbaar wendbaar werk’ is uitgesteld. De oppositie kwam donderdagmiddag met een reeks amendementen, die nu eerst voor advies aan de Raad van State moeten worden voorgelegd.

Vorige week nog drongen de werkgevers aan op een snelle goedkeuring. De ‘wet-Peeters’ werd vorige week in commissie meerderheid tegen oppositie goedgekeurd, met uitzondering van het cdH, dat zich onthield. Bedoeling was deze week plenair groen licht te geven, maar dat gebeurt dus nog niet.

Tegen het wetsontwerp van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is al fors protest gevoerd. Doel van de tekst is de werkgever meer flexibiliteit te bieden en tegelijk werknemers meer grip te geven op de balans tussen werk en privé. Veelbesproken punt is onder meer de annualisering van de arbeidsduur, die door de tegenstanders wordt weggezet als de afschaffing van de 38-urenweek.

Voorts voorziet de tekst het schenken van verlofdagen aan collega’s met een ziek kind die alle verlofstelsels hebben uitgeput. Ze creëert ook een wettelijk kader voor occasioneel telewerk bij onverwachte gebeurtenissen en biedt kleine bedrijven de mogelijkheid om samen een werknemer aan te werven. En deeltijdse arbeid wordt vereenvoudigd en de maximumtermijnen voor palliatief verlof en tijdskrediet met zorgmotief worden verlengd.