Nog zeker 24 uur te veel fijn stof in de lucht
Archiefbeeld. Foto: Jimmy Kets

Er worden hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). Minder hout stoken en minder met de auto rijden is de boodschap.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meldt dat de gemiddelde concentratie van PM10 in Vlaanderen donderdag omstreeks 11 uur 64 µg/m³bedroeg.

‘De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de luchtvervuiling die omwille van de lage windsnelheden in de onderste luchtlagen slecht verdund wordt’, aldus VMM.

VMM adviseert om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren. Ook het wegverkeer zorgt voor fijnstofuitstoot. ‘Daarom beperk je het rijden met de auto beter’, aldus nog VMM.

De voorbije 24 uur is de gemiddelde PM10-concentratie in Vlaanderen en in Brussel hoger dan 50 µg/m3 (microgram per kubieke meter), meldt Ircel. ‘Omdat verwacht wordt dat de meteorologische omstandigheden in de loop van donderdag ongunstig blijven en omdat de kans groot is dat de gemiddelde PM10-concentraties nog minstens 24 uur hoger zullen zijn dan 50 µg/m³, wordt de bevolking hierover geïnformeerd’, aldus Ircel.