Meer kinderbijslag voor Waalse eenoudergezinnen
Foto: Patrick Hattori

De Waalse regering is rond met de hervorming van de kinderbijslag. Het basisbedrag is 155 euro per kind, maar eens voorbij de 18 jaar wordt dat 165 euro. Alleenstaande ouders krijgen 10 tot 20 euro extra.

Waals minister van Welzijn Maxime Prévot (CDH) en minister-president Paul Magnette (PS) stelden de nieuwe kinderbijslag zopas voor in Namen. Elk kind binnen hetzelfde gezin krijgt evenveel kinderbijslag, een basisbedrag van 155 euro. Zodra het kind 18 wordt, stijgt dat wel naar 165 euro. Ter vergelijking: het basisbedrag in Vlaanderen is 160 euro.

Er zijn verschillende correcties op dat basisbedrag in Wallonië, waarvan de opvallendste die voor alleenstaande ouders is. Voor gezinnen met een laag inkomen gaat het om 20 euro extra per maand. Kroostrijke gezinnen met een laag inkomen krijgen een toeslag van 35 euro. Als een van de ouders een handicap heeft komt daar nog 10 euro bij. Voor gezinnen die meer verdienen, tussen de 30.000 en de 50.000 euro, liggen die correcties lager. Alleenstaanden krijgen dan nog 10 euro extra, voor de ‘familles nombreuses’, daalt de toeslag van 35 euro naar 20. Het nieuwe systeem geldt alleen voor kinderen die na 1 januari 2019 geboren worden. Voor alle anderen blijft alles bij het oude.

De kinderbijslag is in Wallonië goed voor een budget van 2,2 miljard. Bij de Zesde Staatshervorming werd dat samen met de bevoegdheden overgedragen naar de deelstaten. In het huidige systeem waren meer dan 700 combinaties mogelijk, wat de zaken enorm complex maakte. Het systeem was volgens de Waalse regering ook niet meer aangepast aan de realiteit van vandaag. Tussen 1991 en 2014 steeg het aantal eenoudergezinnen in Wallonië met de helft. Bovendien loopt de helft van die gezinnen een verhoogd risico om in de armoede terecht te komen. Ook de bij de kroostrijke gezinnen van drie of meer kinderen, is dat risico hoger (22 procent).

Grote gelijkenis met Vlaanderen

Maar al bij al lijkt het systeem heel erg op de Vlaamse kinderbijslag, hoewel daar veel kritiek op kwam, onder meer omdat er te weinig ingezet werd op kinderarmoede. De premie voor eenoudergezinnen is het grootste verschilpunt tussen het Waalse en het Vlaamse systeem. In Vlaanderen heeft elk kind recht op eenzelfde basisbedrag van 160 euro. Vroeger liep het bedrag per kind op, naarmate er meer kinderen in een gezin waren. Bovendien was er een toeslag als de kinderen ouder werden, maar die valt weg. In Wallonië wordt dat laatste dus wel behouden. 

Voor sociale toeslagen kijkt de Vlaamse overheid ook niet langer naar iemands status, zoals werkloosheid. De toeslag wordt toegekend op basis van het inkomen. Als dat niet boven de 29.000 euro ligt, of boven de 60.000 euro voor een gezin met meer dan drie kinderen, komt er een toeslag – ook voor wie werkt. Van die toeslagen maakte vooral CD&V een punt, de N-VA ijverde in de eerste plaats voor een zo hoog mogelijk basisbedrag.