Een op vijf gezinnen loopt risico op energiearmoede
Foto: BELGA

Energiefacturen nemen een grote hap uit het gezinsbudget en volgens cijfers van de Koning Boudewijnstichting kampt 5 procent van de gezinnen regelmatig met een betalingsachterstand. Bij gezinnen met een armoederisico ligt dat cijfer veel hoger, op 18,6 procent. Vooral bij alleenstaanden met kinderen zijn de cijfers zeer hoog. Daar kan 17,3 procent regelmatig de energiefacturen niet meer betalen, bij mensen met een armoederisico gaat het zelfs om 32,8 procent, een derde.

Bij laatste groep, alleenstaanden met kinderen, in een precaire leefsituatie, is het daarom vaak moeilijk om bijvoorbeeld de woning tot een aangename temperatuur te verwarmen. Voor één op de vijf van die gezinnen (21,9%) is dat geen optie. De Koning Boudewijnstichting stelt dat een vijfde van alle Belgische huishoudens vandaag het risico loopt op energiearmoede.

Geen mister cash

De POD Maatschappelijke Integratie onderzocht de verschillende steunmaatregelen die de overheid daar tegenover stelt, zoals het Sociaal Mazoutfonds, het Fonds voor Gas en Elektriciteit en het sociaal tarief. Voorzitter Julien Van Geertsom ziet daarin een positieve trend. ‘Door in te zetten op preventieve en energiebesparende maatregelen doen de OCMW’s het nodige om de energiefactuur van hun cliënten onder controle te krijgen en zo bijkomende energieschulden te voorkomen. Het OCMW is duidelijk geen mister cash meer, maar een energiedeskundige ten dienste van iedereen met vragen over energie.’