Aantal leefloners stijgt opnieuw sterk
‘OCMW ‘s blijven het laatste sociale vangnet voor de allerzwaksten.’ Foto: BELGA

Het aantal leefloners in ons land groeide in de eerste acht maanden van 2016 met bijna tien procent. Vooral erkende vluchtelingen en jongeren moeten hun toevlucht zoeken tot het OCMW.

De sterke stijging van het aantal mensen met een leefloon zet zich ook dit jaar door. De POD Maatschappelijke Integratie stelt een stijging van 9,3 % vast in de eerste acht maanden van 2016 (vergeleken met dezelfde periode in 2015). Dat betekent dat elke maand 124.748 mensen volledig afhankelijk zijn van het OCMW.

‘Deze cijfers tonen nog eens aan dat de OCMW ‘s hun rol blijven spelen van laatste sociale vangnet voor de allerzwaksten in onze maatschappij’, zegt Julien Van Geertsom, de voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie. ‘Onze gegevens tonen aan dat de groei van het aantal mensen die bij het OCMW aankloppen onder meer door de stijging van het aantal erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, zal doorzetten.’

Bij die laatste groep zit een van de verklaringen voor de globale groei. Het toenemend aantal erkende vluchtelingen is goed voor een stijging van 3,3 % van de leeflonen. Zij komen vooral terecht in de steden. Iets meer dan een tiende (11,2%) van alle mensen met een leefloon, zijn vluchtelingen. Voorts is een algehele structurele stijging waar te nemen (+2,3 %) naast een reeks uiteenlopende factoren (+3,7%) zoals de gevolgen van de hervorming van de werkloosheidsreglementering, het stijgend aantal personen in schuldbemiddeling,...

‘Die toename van het aantal erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden brengt nieuwe uitdagingen voor de OCMW’s met zich mee. Om in deze mensen te investeren heeft minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR) een verhoging van 10% van het terugbetalingsbedrag aan de OCMW’s voor een periode van 2 jaar toegekend voor deze groep hulpbehoevenden.’

Opvallend veel jongeren

Een derde van de leefloners zijn jongeren tussen de 18 en de 24 jaar. Hun aantal steeg in 2016 steeg met 8,5%. Dat zij zo sterk vertegenwoordigd zijn is erg opvallend. Zij maken namelijk maar een tiende uit van de totale Belgische bevolking.

Het positieve nieuws is dat de OCMW’s deze jongeren aan het studeren krijgen. Via geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI) worden ze namelijk aangemoedigd een diploma te behalen.

Niet in alle gewesten gaat het even hard. In Vlaanderen is de stijging het hoogst, met 12,9%. In Brussel en Wallonië gaat het respectievelijk om toenames van 8% en 8,3%.