'Wat Peeters zegt over geluidsnormen houdt niet veel steek'
Op 21 februari gaan de strengere geluidsnormen in. Foto: BELGA

‘Deze hypotheses zijn wankel. Wat Peeters zegt over de geluidsnormen houdt niet veel steek.’ Brussels minister Céline Frémault (CDH) is het hoegenaamd niet eens met de visie van federaal vicepremier Kris Peeters (CD&V) op de Brusselse geluidsnormen.

De Brusselse regering beraadt zich vanochtend nog op verdere reacties na de nieuwe ontwikkelingen rond de strengere geluidsnormen voor de luchthaven van Zaventem. Federaal vicepremier Kris Peeters (CD&V) legt vandaag een bommetje onder de Brusselse geluidsnormenvoor de luchthaven van Zaventem. 

Peeters stuurde zijn Brusselse collega Céline Frémault (CDH) een brief om haar erop te wijzen dat ze naliet om ‘technische voorschriften aan te melden bij de Europese Commissie’, een noodzakelijke procedure om de geluidsnormen ook effectief aan vliegtuigen te kunnen opleggen. Zonder die aanmelding kan elke vliegtuigmaatschappij met succes naar de rechter trekken om de Brusselse normen aan te vechten.

In een korte reactie aan De Standaard laat Frémault verstaan dat ze de zaak zal onderzoeken. 'Maar wat Peeters zegt houdt niet veel steek. De Brusselse wetgeving van 1999 over de geluidshinder van vliegtuigen is door de hoogste instanties goncontroleerd en goedgekeurd. Deze hypotheses zijn dus wankel.’. Op het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) beraadt men zich nog over een reactie. ‘Maar er is binnenkort overleg gepland en dat willen we niet in gevaar brengen.’ Dat spoedberaad is voorzien voor 20 februari. Een dag later gaan de strengere normen in.

De Brusselse geluidsnormen bezorgen de luchthaven van Zaventem kopzorgen. Onder meer Ryanair dreigdeer al mee nieuwe lijnen niet meer vanuit Brussel te laten vertrekken, maar vanuit Charleroi.