Winstgevend KBC promoveert Ierland tot kernmarkt
CEO Johan Thijs van KBC Foto: Photo News

Bank-verzekeraar KBC overtreft met 685 miljoen kwartaalwinst de verwachtingen. Opvallend is de prestatie in Ierland, dat voortaan een van de kernmarkten wordt.

Dat heeft de bank-verzekeraar donderdag bekendgemaakt bij de publicatie van de jaarcijfers. Het was uitkijken wat de plannen van KBC waren met Ierland, dat van probleemkind is uitgegroeid tot een winstgevende dochter.

Ierland kernmarkt

KBC beslist uiteindelijk om nu ook van Ierland een kernmarkt te maken, naast België, Tsjechië, Bulgarije, Slovakije en Hongarije. KBC Bank Ireland wordt meteen koploper in de digitale transformatie van de groep.

Topman Johan Thijs mikt in Ierland op een marktaandeel van 10 procent in de segmenten van gewone particulieren en kleine kmo's. KBC is ook van plan om in Ierland het bankverzekeringsconcept uit te rollen zoals dat bestaat in de overige kernmarkten.

Jaarwinst van 2,4 miljard

KBC realiseerde in het vierde kwartaal een nettowinst van 685 miljoen euro, wat meer is dan verwacht. Dat levert een winst voor het volledige jaar op van 2,4 miljard euro. De kredietverlening steeg met 1 procent, met volumes die in alle landen toenamen, behalve in Ierland. Deposito's van klanten stegen met 6 procent.

Lage rente bijt niet

De invloed van de lage rente - waarover veel banken steen en been klagen - bleef beperkt. De nettorente-inkomsten daalden in het vierde kwartaal met minder dan 1 procent. Volgens KBC was dat vooral te danken aan compenserende factoren zoals een gezonde kredietgroei en lagere financieringskosten. De gemiddelde nettorentemarge bedroeg in het vierde kwartaal 1,90 procent, vergelijkbaar met het niveau van het vorige kwartaal

Brutodividend 2,8 euro

KBC zal op de aandeelhoudersvergadering van mei voorstellen om het volledige (bruto)dividend voor 2016 vast te leggen op 2,80 euro per aandeel. Dat betekent dat – na aftrek van het in november 2016 betaalde interimdividend van 1 euro per aandeel – het uiteindelijke brutodividend in mei 1,80 euro zal bedragen.