Peeters gooit bom onder regeling geluidsnormen
De geluidsnormen die Brussel wil opleggen zijn strenger dan die in Vlaanderen Foto: BELGA

De Brusselse regering kan haar strenge geluidsnormen voor vliegtuigen niet opleggen, want er zitten procedurefouten in haar wetgeving. Dat heeft minister van Economie Kris Peeters (CD&V) ontdekt. Daarmee breekt hij de discussie over Brussels Airport weer volledig open.

Er is een brief onderweg van Kris Peeters naar de Brusselse minister van Leefmilieu, Céline Frémault (CDH). Zij is bevoegd voor de geluidsnormen. In die brief wijst Peeters erop dat ze heeft nagelaten om ‘technische voorschriften aan te melden bij de Europese Commissie’, een noodzakelijke procedure om de geluidsnormen ook effectief aan vliegtuigen te kunnen opleggen. Zonder die aanmelding kan elke vliegtuigmaatschappij met succes naar de rechter trekken om de Brusselse normen aan te vechten.

De brief is meer dan een gewone melding van Peeters aan Frémault. De strenge Brusselse geluidsnormen zijn op dit moment voer voor een politiek conflict tussen de verschillende overheden van dit land. De brief is dus vooral een uithaal naar het Brussels Gewest, dat zijn huiswerk moet overdoen. Tegelijk geeft hij een nieuwe wending aan de verdere onderhandelingen. Want als Frémault die procedure waarop Peeters haar wees nu alsnog in gang zet, dan geldt er een wettelijke ‘standstill-periode’ van minstens drie maanden. En dan ligt de invoering van de Brusselse normen sowieso minstens even lang stil.

In een gesprek met De Ochtend op Radio 1 maakt Peeters ook duidelijk dat hij van die periode gebruik wil maken om de regelgeving over de werking van de luchthaven te herbekijken. De posities van de verschillende betrokkenen zitten ‘muurvast’ zegt Peeters. ‘Dit is een opportuniteit om aan tafel te zitten en er voor te zorgen dat er een goed akkoord komt’.

Druk van Ryanair

Op 1 januari hadden die strengere Brusselse geluidsnormen al moeten van kracht zijn, maar de Vlaamse regering had er een belangenconflict tegen ingeroepen. De normen zijn namelijk strenger dan in Vlaanderen, en daardoor dreigen meer vliegtuigen uit te wijken naar routes boven Vlaams grondgebied.

De grootste druk komt van het groeiend aantal vliegtuigmaatschappijen die de onzekerheid beu zijn en Brussels Airport links laten liggen. Ryanair liet deze week nog weten dat ze haar geplande investeringen in Zaventem verhuist naar de luchthaven van Charleroi.

De Brusselse regering heeft voorlopig niet gereageerd.