Salafisme verdringt gematigde islam in België
Foto: Foto’s Reuters/Belga
Het wahabitisch salafisme rukt op in ons land. Een groeiend aantal moskeeën en islamitische centra staat onder invloed van deze radicale vorm van de islam. Tot die conclusie komt het Orgaan voor de Coördinatie van de Dreiging (Ocad) in een recent rapport.

Het wahabitische, salafistische missioneringsapparaat krijgt greep op een steeds meer moskeeën. (Tegelijk zien we dat ook de imams van reguliere moskeeën in toenemende mate ‘salafiseren’ of al ‘gesalafiseerd’ zijn.’ Het is een van de verontrustende conclusies uit een recent, 71 pagina’s tellend rapport dat het Ocad gemaakt heeft over de invloed van het salafisme in België en Europa.

Het Ocad is bij het grote publiek vooral bekend als de instelling die in ons land het dreigingsniveau bepaalt in tijden van terreur. Maar het maakt voor de politieke overheid en de veiligheidsdiensten ook strategische evaluaties over de terroristische en extremistische bedreigingen voor ons land. Het recente rapport over de salafistische islam dat De Standaard  kon inkijken, past in die opdracht.

Het wahabisme waar het Ocad voor waarschuwt, is een door Saoedi-Arabië gesponsorde stroming in de islam die een terugkeer naar de ‘zuivere’ islam voorstaat. Wahabieten beschouwen alle theologische en juridische ontwikkelingen in de islam die dateren van na het jaar 661, als ontoelaatbare vernieuwingen. Zij zijn van oordeel dat het niet de islam is die moet meegaan met zijn tijd, maar wel dat de moderne tijd zich moet aanpassen aan (hun visie van) de islam.

Het wahabisme is, met steun van Saoedisch geld, al vele jaren aan een wereldwijde bekeringscampagne bezig. Het Ocad stelt vast dat het machtige wahabitische missioneringsapparaat erin slaagt om vanuit ‘een extreem-puriteins en intolerant denkkader de moslims in het Westen te doen afkeren van de Europese waarden en de normen die zij percipiëren als in strijd met de Koran’. Het gaat om een minderheid, maar wel één die niet te onderschatten is. De eendimensionale islam van het wahabisme is, zo stelt het rapport, verspreid geraakt in de hele moslimwereld, ook bij de moslimminderheden in het Westen. Volgens het Ocad beschouwen vele soennitische moslims de wahabistische principes vandaag als de norm.

Studiebeurzen 

In ons land doen wahabieten langs verschillende kanalen aan actieve bekering. De Saoedische autoriteiten kennen studiebeurzen toe aan moslims overal ter wereld. Om ze daarna in te zetten in hun bekeringsapparaat. Wahabitische imams preken geregeld in Belgische moskeeën. Meer en meer moskeeën zijn ook strikt wahabitisch. Onder meer in de steden Brussel, Antwerpen en Mechelen. Daarnaast zijn er eigen wahabitische tv-kanalen en online-media die zich meer en meer op Europa richten. Het gaat dan wel om een minderheid, maar het Ocad waarschuwt: ‘De kleine gematigde imam in zijn moskee is tegen al dat mediageweld niet opgewassen.’

Het Ocad merkt de resultaten van die bekeringsijver hier in België op het terrein. ‘De meeste islamitische boekhandels in België en hun onlinewinkels bieden bijna uitsluitend nog wahabitisch, salafistisch drukwerk aan. In het Arabisch of in vertaling.’
Op de jaarlijkse ‘Foire Musulmane’ in Brussel zijn volgens het Ocad bijna uitsluitend nog publicaties te vinden die geïnspireerd zijn door de wahabitische missie

Ocad-topman Paul Van Tigchelt verkoos gisteren niet te reageren op het uitgelekte rapport.

 

ENKELE VAN DE MEEST OPMERKELIJKE PASSAGES UIT HET RAPPORT:

  • Het wahabitische missioneringsapparaat werkt via predikings-, vormings- en financieringsorganisaties die weliswaar beweren niet-politiek en niet-gewelddadig georiënteerd te zijn, maar in werkelijkheid meestal werken vanuit extreem puriteinse en intolerante denkkaders. Hun inspanningen zijn er dikwijls op gericht om de moslims in het Westen af te keren van Europese waarden en normen die zij percipiëren als zijnde in strijd met de in de Koran geopenbaarde 'rechten van God'.
  • Met het oog op de 'her-islamisering' naar wahabitische salafistische principes worden systematisch retorisch goed onderlegde Saoedische, Koeweitische, Egyptische, e.a. wahabitische salafistische 'geleerden' en 'predikers' naar Europa en België uitgestuurd. Vele van deze predikers genieten in de Europese moslimdiaspora's een cultstatus, dankzij hun optredens op religieuze satellietzenders en hun zichtbaarheid op internet.
  • We stellen vast dat een groeiend aantal moskeeën en islamitische centra in België, net als elders in Europa, onder invloed staan van het wahabitische salafistische missioneringsapparaat. Tegelijkertijd stellen we vast dat ook de imamas van 'reguliere' moskeeën in toenemende mate 'salafiseren' of reeds 'gesalafiseerd' zijn.


LEES ALLE KEY FINDINGS UIT DE OCAD-NOTA

 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in