‘Open VLD niks voorstellen in Leuven? Ik voel mij beledigd’
Rik Daems, lijsttrekker voor Open VLD in Leuven Foto: BELGA

‘Ik woon in de Burgemeesterstraat’, zegt Rik Daems (Open VLD). ‘Voila, op die manier is meteen ook de ambitie voor 2018 duidelijk.’

Vlaams parlementslid Rik Daems (Open VLD) trekt in 2018 de liberale lijst in Leuven. ‘En natuurlijk ben je dan kandidaat-burgemeester. Met het vertrek van Louis Tobback ligt het politieke landschap in Leuven helemaal open. Ik ben ervan overtuigd dat de kaarten grondig geschud zullen worden.’

Zijn die ambities niet wat ongeloofwaardig. Met drie zetels stelt Open VLD toch niet veel voor in Leuven?

Ik voel mij echt beledigd door die vraag. Wij zijn vandaag de enige echte oppositie in Leuven. We hebben talloze voorstellen gedaan voor deze stad, zoals shuttlebussen van en naar de randparkings. Wij hebben zelfs een alternatieve begroting opgesteld. Wij zijn het enige echte inhoudelijke alternatief.

Dat waarschijnlijk weggedrukt zal worden in de strijd tussen SP.A en N-VA?

Wij zullen helemaal niet weggedrukt worden. Toen ik in 2000 lijsttrekker was haalden we acht zetels. Dus het kan. We hebben een heel sterke ploeg met heel veel jong geweld en heel veel frisse ideeën.

Was het dan niet frisser om een nieuw jong gezicht de lijst te laten trekken?

Leiderschap van een stad als Leuven vraagt toch wel wat ervaring en duldt geen frivoliteit. Mijn ervaring in combinatie met een enthousiaste jonge ploeg zal de stad deugd doen.

Wat wil u dan veranderen?

De belastingen moeten omlaag. Dat kan perfect gefinancierd worden en is goed voor de Leuvense lokale economie. Ik wil van Leuven ook een slimme stad maken. Leuven is een kennisstad met wereldspelers als Imec, een universiteit en 50.000 creatieve studenten. En toch is de stad blijven steken in de twintigste eeuw. Hoelang pleit ik al niet om bijvoorbeeld handenvrij shoppen mogelijk te maken in Leuven of voor een parking app. Daarnaast is veiligheid mijn derde prioriteit.

Beweert u nu dat Leuven een onveilige stad is?

Neen, het Leuvense politiekorps levert heel goed werk. Maar veiligheid is een werk van elke dag, dat nooit stopt. Maar men zou nog zoveel meer kunnen doen om Leuven de veiligste stad te maken. Ik wil het korps uitbreiden met vijftig mensen. Aanpakken van intrafamiliaal geweld is bijvoorbeeld een van de prioriteiten.

Er was nogal wat protest op uw plannen om op de Keizersberg een wijngaard te planten.

Heel wat van dat protest kwam van mensen die niet eens in Leuven wonen. Ik heb trouwens ook heel veel reacties gekregen van mensen die heel enthousiast waren over mijn plannen. Maar dat dossier is voor mij gesloten.

Als Vlaams parlementslid bent u nogal onzichtbaar.

U moet misschien eens meer naar Villa Politica kijken. Ik heb al heel veel werk verzet als voorzitter van de commissie buitenlandse betrekkingen en de Commissie alternatieve financiering. En speciaal voor de Leuvenaars. Het is mede dankzij mij dat onze stad 6,7 miljoen euro extra krijgt uit het gemeentefonds nu ze meer dan 100.000 inwoners telt. Voordien was onduidelijk wat de financiële implicaties waren van dat nieuwe statuut. Ik heb in dat dossier heel hard aan de kar getrokken.