CD&V fluit De Backer terug over flexi-jobs horeca
Foto: An Nelissen

Regeringspartij CD&V is niet bereid het voorstel van staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD) over flexi-jobs zonder voorwaarden voor gepensioneerden in de horeca te bestuderen. ‘De Backer moet zich aan de afspraken houden. Eerst een grondige evaluatie’, zegt Stefaan Vercamer, volksvertegenwoordiger van CD&V.

De Backer (Open VLD) wil de beperkingen die de regering koppelde aan de invoering van de flexi-jobs in de horeca afschaffen voor gepensioneerden. Nu kan iemand maar in een flexi-job stappen voor de horeca als hij of zij al vier vijfden werkt. In het regeerakkoord is afgesproken dat het systeem kan gewijzigd en of uitgebreid worden, maar pas na een evaluatie. 

De Backer, als staatssecretaris bevoegd voor de bestrijding van de sociale fraude, wil het systeem van flexi-jobs uitbreiden naar gepensioneerden. ‘Het zijn net de gepensioneerden die niet opnieuw een volledig arbeidscontract willen aangaan, maar wel nog wat willen bijklussen. Dan moet dat kunnen. Een uitbreiding van de flexi-jobs zou ook extra inkomsten betekenen voor de sociale zekerheid.'

De Backer wijst er op dat sinds eind 2015 iedereen met een 4/5de hoofdjob bij een andere werkgever onbeperkt kan bijverdienen in de horeca zonder RSZ-afhoudingen of belastingen. Vooral kleinere horecazaken maken gebruik van het systeem.

20.000 flexi-jobs

Eind 2016 waren er in ons land meer dan 20.000 mensen met een flexi-job. De flexi-jobs zijn dus een succes, zegt De Backer. ‘Zwarte jobs worden wit gemaakt zonder de vaste jobs in de sector te bedreigen.’ In de loop van 2016 steeg het aantal vaste jobs in de horeca tot ruim 130.000. Bijna 4 op 10 flexi-jobbers heeft ook zijn hoofdjob in de horeca bij een andere werkgever, aldus de staatssecretaris. ‘Ook mensen uit de uitzendsector, industrie en het onderwijs stappen in het systeem. Gemiddeld werkt de flexi-jobber 4 uur per week aan een nettoloon van 11,5 euro per uur. Alle leeftijdsklassen hebben interesse in het stelsel.’

Afspraken nakomen

CD&V fluit De Backer terug over flexi-jobs horeca
Stefaan Vercamer (CD&V). Foto: pdv

Maar voor Stefaan Vercamer (CD&V) gaat De Backer veel te kort door de bocht. ‘De Backer moet zich aan de afspraken houden van het regeerakkoord. De flexi-job is voor de horeca ingevoerd onder voorwaarden. Er is afgesproken dat vooraleer we dat systeem gaan uitbreiden, dat serieus geëvalueerd moet worden. Een krantenartikel lanceren of een cijfer de wereld insturen van 20.000 jobs is geen ernstige evaluatie. Over hoeveel uren spreken we? Hoeveel jobs zijn er echt bijgekomen? Hoeveel van die mensen werken 4/5? Hoeveel vullen dit aan met flexibiliteit?’

Vercamer is ook bezorgd dat de financiering van de sociale zekerheid onder druk komt. ‘Die sociale zekerheid kan je niet financieren door telkens maar verminderingen op de bijdragen te geven of de bijdragen zelfs af te schaffen. Dat hebben we al gedaan voor de eerste werknemer die een KMO aanwerft, we hebben de studentenjobs uitgebreid, de flexi-job ingevoerd. Ik wil die hele discussie over goedkope arbeid gekoppeld zien aan de vraag: hoe gaan we de sociale zekerheid financieren.’

Goedkope overuren

De Backer zijn voorstel gaat niet enkel over de flexi-jobs maar hij wil ook het aandeel ‘goedkope overuren’ opdrijven. Iedereen die in de horeca werkt in een zaak met een witte kassa, kan 360 overuren doen waarbij bruto gelijk is aan netto. Wie geen witte kassa heeft kan dat ook, maar dan voor maximaal 300 uren. Wie van de regeling gebruik wil maken, moet een reden opgeven waarom er plotseling overuren nodig zijn. De Backer wil dat het in de toekomst kan zonder enige voorwaarde.

‘Het huidig systeem is niet werkbaar voor de horeca. De cijfers zijn duidelijk: Bruto = netto overuren wordt vandaag toegepast voor 7.000 voltijdse werknemers, terwijl er 50.000 voltijdsen in de sector zijn = veel te weinig’, aldus De Backer in het persbericht.

Overuren zonder motief bestaan vandaag al in de bouwsector. Daar kunnen 180 goedkope overuren gepresteerd worden zonder motivatie.

Automatische korting

De Backer wil ten slotte de RSZ-korting automatisch maken. Elke horecazaak met een witte kassa kan voor vijf voltijdse werknemers naar keuze (vast personeel) een korting krijgen voor de sociale bijdragen die ze moeten betalen (500 euro of 800 euro per kwartaal korting per werknemer). Maar die RSZ-korting wordt maar voor 5.000 werknemers toegekend, terwijl er 50.000 voltijdse werknemers zijn in de sector, stelt De Backer vast. De Backer stelt voor om die RSZ-korting die geldt voor iedereen die een witte kassa heeft automatisch toe te kennen, dit wil zeggen zonder extra administratieve rompslomp.

NSZ: uitbreiden naar andere sectoren

De Backer krijgt ook kritiek vanuit het Neturaal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).  De Backer zou volgens NSZ beter eerst werk maken van flexi-jobs in andere sectoren, zoals de kleinhandel, alvorens flexi-jobs in de horeca ook mogelijk te maken voor gepensioneerden. 'Er was afgesproken om na een jaar een grondige evaluatie te maken van de flexi-jobs in de horeca en een uitbreiding naar andere sectoren te bekijken', zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. 'Het heeft dan ook geen zin om nu andere ideetjes te lanceren, maar wel om te doen wat beloofd was.

De tegenstelling tussen NSZ en liberalen is niet zo groot als het persbericht laat uitschijnen. Ook Open VLD zou graag het systeem van de flexi-job uitbreiden. Door het aantrekkelijk te maken voor gepensioneerden, hoopt het meteen het aanbod aan potentiële flexi-jobbers te vergroten.

Horeca Vlaanderen: snel uitvoeren

Horeca Vlaanderen juicht het initiatief van De Backer alvast toe.  'De maatregelen van het horecaplan zijn ondertussen geëvalueerd. Deze voorstellen dienen ter verfijning en moeten een aantal lacunes wegwerken. We vragen een snelle uitvoering door de regering', zegt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen.

Het aantal faillissementen in de horeca is in 2016 met vier procent  gestegen (in Vlaanderen was dat zeven procent) waardoor 3.627 banen zijn vernietigd, zegt Horeca Vlaanderen. 'Dat is dertien procent meer dan in 2015.  Horeca is de enige sector die tegen de algemene positieve trend ingaat. De voorstellen van staatssecretaris De Backer zijn broodnodig en de sector vraagt een snelle uitvoering ervan.'

 

 

 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig