Staatskas loopt miljoenen mis door gat in kaaimantaks
Foto: IMAGEGLOBE

Een lacune in de kaaimantaks zorgt ervoor dat de schatkist tientallen miljoenen aan inkomsten misloopt. ‘Ik begrijp niet dat minister Van Overtveldt weigert dit gat te dichten’, zegt SP.A-volksvertegenwoordiger Peter Van Velthoven. Het probleem is nochtans bij veel fiscalisten bekend.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) ligt nog maar eens onder vuur over de zogenaamde kaaimantaks. Die dient om de inkomsten uit juridische constructies in belastingparadijzen te belasten, maar lijkt tot nu toe niet veel op te brengen.

Staatskas loopt miljoenen mis door gat in kaaimantaks
Peter Van Velthoven. Foto: Photo News

SP.A-volksvertegenwoordiger Peter Van Velthoven heeft ontdekt dat bepaalde van die constructies helemaal ontsnappen aan de taks. ‘Een ruling van de fiscus geeft me daarin gelijk.’

Die ruling werd aangevraagd door een broer en zus: hun vader stopte ooit een bom geld in een trust op Jersey, met de bedoeling hen een veilige oude dag te bezorgen. De fiscus zegt hen nu dat uitkeringen van oude inkomsten daaruit belastingvrij zijn, zelfs als ze al het geld uit de trust overgeschreven krijgen.

‘De fiscale wetgeving maakt hier een raar onderscheid, want mocht dit geld in een vennootschap in Panama of een stichting in Liechtenstein ondergebracht zijn, dan zou het wel belast worden’, zegt fiscaal advocaat Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law), die gespecialiseerd is in buitenlandse constructies.

Volgens Philippe is dit onderscheid al langer bekend bij fiscalisten. ‘Na een seminarie over de kaaimantaks onlangs vroeg een collega zelfs al grappend of er misschien een parlementslid is die zo’n trust heeft. Anders valt dit onderscheid voor hem niet te verklaren.’

Het kabinet-Van Overtveldt bevestigt de belastingvrijstelling, maar beklemtoont dat het enkel over een heel specifiek en heel uitzonderlijk soort trusts gaat, namelijk ‘discretionaire trusts’. Als die geliquideerd worden, en er zwart geld in zit, moet het overigens geregulariseerd worden voor het ons land kan binnenkomen, zegt woordvoerder Ferry Comhair.

Volgens fiscaal advocaat Denis-Emmanuel Philippe is dat soort trusts helemaal niet uitzonderlijk. ‘De begunstigden van dergelijke trusts denken dat de regering vroeg of laat dat gat wel zal dichten, en maken hun trusts ondertussen versneld leeg, om zo aan de kaaimantaks te ontsnappen.’

Geen 460 maar 100 miljoen

Van Velthoven snapt niet dat de minister het gat niet dicht, en alsnog die belastinggelden int. ‘Nu al is duidelijk dat de kaaimantaks veel minder zal opbrengen dan gehoopt. Destijds is gezegd dat de taks 460 miljoen euro moest opbrengen, maar Europa heeft gezegd dat het maar 100 miljoen euro zou zijn. Eric Van Rompuy, voorzitter van de commissie Financiën, sprak zelfs van 60. ‘Door dit gat in de taks lopen we tientallen miljoenen mis’, zegt Van Velthoven.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in