BETONSTOP

Helft bouwgrond is zeer slecht gelegen

6 februari 2017Maxie Eckert en Tom Ysebaert

36.000 hectare grond voor wonen of werken is alleen met de auto te bereiken.  Nochtans is er voldoende goed ontsloten bouwgrond om bevolkingsgroei tot 2050 op te vangen. Dat vereist dan wel cultuuromslag.

 

De files worden langer, een paar hevige regenbuien leiden tot overstromingen. Het zijn de zichtbaarste gevolgen van het versnipperde en volgebouwde Vlaanderen. Het tij keren is allesbehalve makkelijk, zo blijkt uit een studie van de Vlaamse onderzoeksorganisatie Vito.

Een groot deel van de open ruimte die bestemd is voor bebouwing, ligt namelijk op de slechtst mogelijke plekken: daar waar er geen openbaar vervoer en fietspaden zijn en geen nabije voorzieningen zoals winkels, scholen en dokters. Op plaatsen waar je voor het minste in de wagen moet stappen, dus.

 

In kaart: zoom in en versleep de kaart om uw regio te bekijken


 

Nochtans blijkt uit diezelfde studie dat die afgelegen gronden niet ontwikkeld hoeven te worden om de bevolkingsgroei tot 2050 op te vangen. ‘De oppervlakte van wel goed ontsloten toplocaties is in theorie voldoende om de 800.000 extra Vlamingen tegen 2050 plaats te geven om te wonen en te werken’, zeggen de Vito-onderzoekers Guy Engelen en Lien Poelmans. ‘En dat betekent niet dat we allemaal heel krap op elkaar moeten gaan wonen. In vergelijking met andere Europese landen zou de bevolkingsdichtheid dan nog niet heel hoog zijn.’

De studie van Vito is gemaakt ter voorbereiding van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waarvan Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) begin december de krijtlijnen voorstelde en waarmee de Vlaamse regering de bebouwing in open ruimte een halt wil toeroepen en ontwikkeling op goed gelegen plaatsen wil stimuleren.

 De Vito-onderzoekers maakten een inventaris van de Vlaamse grond: welke plaatsen zijn goed ontsloten door frequent openbaar vervoer en degelijke fietspaden (de ‘knooppuntwaarde’), waar zijn er veel voorzieningen op wandel- of fietsafstand, en waar is dat niet het geval?

Volgens die berekeningen ligt meer dan 36.000 hectare die bestemd is voor woningen, industrie of transport, in the middle of nowhere. Een veel kleiner deel van de grond met harde bestemming, 18.800 hectare, ligt op plaatsen die wél goed ontsloten zijn en waar er al voldoende voorzieningen zijn.

Die grond volstaat in theorie voor de verwachte bevolkingstoename. Maar het zal behalve nieuwe regels ook een cultuuromslag vergen, om te voorkomen dat nog meer mensen voor een vrijstaande woning op de buiten kiezen. ‘Bepaalde factoren zullen mensen dwingen andere keuzes te maken. Als het door stijgende energiekosten onbetaalbaar wordt een afgelegen woning nog te verwarmen, bijvoorbeeld. In plaats van voor dat soort woningen nog isolatiesubsidies uit te keren zou de overheid beter aanmoedigen ze te slopen.’

Op goed ontsloten plaatsen wonen betekent overigens niet dat iedereen de grootstad in moet, aldus Engelen en Poelmans. Op een kaart die De Standaard Online publiceert, is duidelijk zichtbaar dat ook kleinstedelijke gebieden zoals Dendermonde, Aarschot en Sint-Truiden goed scoren in de analyse van Vito.