Armen leven minder lang
Meer kinderen gaan preventief naar de tandarts, maar de armsten blijven achter Foto: Hollandse Hoogte

Wie niet in armoede leeft maakt meer kans op een goede gezondheid. Zo hebben arme kinderen in ons land minder goede tanden. Wie arm is heeft ook een lagere levensverwachting: Het beroep blijkt een even groot effect op de gezondheid te hebben als ongezond gedrag of obesitas.

Twee studies drukken ons met de neus op de feiten: mensen die onderaan de socio-economische ladder staan, leven gemiddeld twee jaar korter dan wie bovenaan staat, blijkt uit internationaal onderzoek. En ook in ons land zijn er al gezondheidsverschillen op jonge leeftijd. Zo hebben kinderen uit arme gezinnen een slechter gebit.

De internationale studie over het verband tussen levensverwachting en de socio-economische status bevat data van 1,7 miljoen mensen uit Europese landen, de Verenigde Staten en Australië. Het beroep – van ongeschoolde arbeider tot manager – blijkt een even groot effect op de gezondheid te hebben als ongezond gedrag of obesitas. De vorsers pleiten er in het toonaangevende vaktijdschrift The Lancet voor dat politici op alle niveaus de socio-economische status als een aparte risicofactor voor de gezondheid meenemen.

Uit de tweede, Belgische, studie blijkt dat minder kinderen dan vroeger gaatjes hebben, maar er is een groep die achterblijft. ‘Dat zijn vooral kinderen die in moeilijke omstandigheden leven’, zegt Peter Bottenberg, professor tandheelkunde aan de VUB en medeauteur van het onderzoek. Ook bij volwassenen zijn er verschillen aan de tanden.

Sara Willems, die als professor huisartsgeneeskunde (UGent) het verband tussen gezondheid en sociale ongelijkheid bestudeert, zegt dat het voor arme mensen vaak gewoonweg moeilijk is om gezond te leven. ‘Denk aan een gezin dat maar twee elektrische kookplaten heeft en een budgetmeter voor zijn stroom. Dan ligt het niet voor de hand om elke dag een volwaardige en gezonde maaltijd te koken.’

‘En mensen in armoede leven vaker in woningen waar de muurverf zware metalen bevat of waar er schimmelvorming is. En als ze dan een gezondheidsprobleem hebben, gaan ze minder snel naar de dokter.’