Thiéry eist ontslag Homans
Damien Thiéry Foto: Photo News
Voormalig burgemeester Damien Thiéry (MR) van Linkebeek heeft donderdag het ontslag gevraagd van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Hij vindt dat ze de arresten van de Raad van State over de taal van overheidsdocumenten op ‘leugenachtige wijze’ interpreteert.

Aanleiding is dat Homans donderdag bij monde van haar woordvoerder liet verstaan dat de omzendbrief-Peeters van kracht blijft. Volgens deze omzendbrief dienen Franstaligen die een Franstalig document willen ontvangen dit telkens opnieuw aan te vragen. Daarmee verwerpt het kabinet de aankondiging van Thiery's opvolger Yves Ghequiere (LB) dat bij de volgende verkiezingen de oproepingsbrieven in het Frans zullen verstuurd worden.

Ghequiere beroept zich op bepalingen uit het arrest van de Raad van State van 20 juni 2014. De Raad van State stipuleerde in het betrokken arrest dat Franstaligen in faciliteitengemeenten die overheidsdocumenten in hun taal willen ontvangen slechts één keer om de vier jaar een verzoek moeten indienen.

Dit impliceert volgens Ghequiere dat Franstaligen uit Linkebeek die zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 december 2015 op die manier lieten registreren, bij de lokale verkiezingen in 2018 automatisch een Franstalige oproepingsbrief zullen krijgen. Volgens de woordvoerder van Homans blijft echter de omzendbrief-Peeters van kracht.

‘Agressie’

Thiéry bestempelt die houding van Homans als een ‘agressie’. ‘Een minister moet ontslag nemen wanneer ze zich permitteert om de arresten van de Raad van State op leugenachtige wijze te interpreteren. Zelfs al doe ik mijn partij (MR, coalitiepartner in de federale regering, nvdr) er geen plezier mee, het lijkt me dat we de N-VA moeten vragen om een standpunt in te nemen.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig