ING België kende in geen jaren zo'n lage kosten
ING schrapt in België 3.500 banen, maar de winst stijgt er naar 860 miljoen euro. Foto: Photo News

ING België dat de komende jaren 3.500 mensen jobs schrapt, kende de laagste kosten van de afgelopen jaren. De werkingskosten zakten afgelopen jaar met 11,5 procent. Het vierde kwartaal was dan weer schitterend: de nettowinst bij ING België steeg met 69 procent.

ING en ook zijn Belgische afdeling (ING Belux) boekten afgelopen jaar verrassend sterke resultaten. Alle cijfers bij ING Belux zaten goed. De omzet (totale inkomsten) stegen, de bank verstrekte meer kredieten én de kosten zakten opnieuw. Opvallend is dat de kosten van de zwaar sanerende bank de afgelopen vijf jaar nog nooit zo laag lagen.

Afgelopen jaar daalden de kosten zelfs met 11,5 procent. ING zegt dat een deel daarvan het gevolg is van een ‘éénmalige kostenbesparing’ zonder in details te gaan. ING Belux zegt dat door een ‘strikte kostenbeheersing en personeelsafbouw’  de operationele kosten met 5 procent lager gingen. In 2015 lagen die nog op 1.745 miljoen. Afgelopen jaar was dat nog 1.659 miljoen.
Dat is een sterke prestatie want voor de hele ING Groep gingen de kosten hoger. België lijkt dus een uitzondering te vormen. Opvallend is dat desondanks in het plan van ING-topman Ralph Hamers de komende jaren  het zwaarst gesabeld wordt in de Belgische kosten. Van de circa 7.000 banen die wereldwijd voor de bijl gaan bij ING, verdwijnt ongeveer de helft in België. 

Boetes voor herfinanciering

Vooral de kredietverlening deed het goed bij ING. ING zegt dat er op dat vlak in alle segmenten groei was. In de huizenmarkt zorgde de aanhoudend lage rente voor een hoge activiteit. Doordat veel klanten hun oud woonkrediet herfinancierden, incasseerde ING daarop mooie eenmalige boete-inkomsten.

Efficiënt België?

Opvallend is dat ING Belux vooral in het vierde kwartaal een sterke prestatie neerzette. De onderliggende winst voor belasting ging in die periode zelfs 48,7% hoger door een combinatie van hogere inkomsten en lagere kosten. Het gevolg is dat de kosten-inkomen-ratio, de graadmeter van de efficiëntie van de bank, in België in het vierde kwartaal zelfs nipt beter was dan in Nederland. België eindigde op 53,5 procent tegenover 53,6 procent voor Nederland.

Uit de tabellen blijkt dat de nettowinst in het vierde kwartaal bij ING België zelfs met 69 procent steeg van 145 miljoen naar 245 miljoen euro


De onderliggende nettowinst over heel 2016 kwam voor de ING Groep uit op 5 miljard euro, een stijging met 17,9 procent. België verhoogde de onderliggende belastbare winst met 10 procent tot 1.215 miljoen. De bank trok wereldwijd bijna anderhalf miljoen nieuwe klanten aan en profiteerde van het afnemende risico op wanbetalingen. ING-topman Ralph Hamers spreekt van 'een succesvol jaar'.

Moeizaam overleg

ING voert in België momenteel moeizame onderhandelingen met de vakbonden over een in oktober aangekondigde herstructurering. Vorige maand waren de gesprekken even opgeschort omdat de vakbonden vonden dat er niet naar hun tegenvoorstellen geluisterd werd. De directie van ING wil 3.500 banen schrappen in België, waarvan maximaal 1.700 naakte ontslagen. Eind februari vertrekt de CEO van ING België, Rik Vandenberghe, naar bouwgroep Besix.

Topman Hamers gaf in een toelichting geen concrete verwachting voor de resultaten van ING in 2017. Hij wees wel op de aanhoudende onzekerheid door de brexit, de onduidelijkheid over de koers van de VS onder president Donald Trump en verkiezingen in Europa. 'Onzekerheid is nooit goed', concludeerde de Nederlander. 'Het kan onze klanten huiverig maken voor grote investeringen en zet een rem op de groei.'  (pdd)