Ruim helft witte kassa’s moet worden vervangen
Foto: Photo News

Er is een technisch probleem vastgesteld bij een belangrijke producent van geregistreerde kassasystemen, beter bekend als de witte kassa’s, die nu verplicht zijn in de horeca.

Het bedrijf verdeelde naar schatting 12.000 toestellen in ons land, of meer dan de helft van alle in gebruik zijnde geregistreerde kassasystemen. Die zullen nu moeten worden vervangen, zo maakte de FOD Financiën woensdag bekend.

Om welke producent het precies gaat, zegt de overheidsdienst niet. Maar voor de horeca-uitbaters worden wel de certificatienummers bekendgemaakt: RET01 tot RET05.

‘Bij een aantal van deze toestellen werd de opslag van de gegevens na verloop van tijd niet meer geregistreerd’, zegt woordvoerder Francis Adyns van Financiën. ‘De producent gaat nu zelf na, via zijn verdelers, wie over dergelijk toestel beschikt. Voor er een risico is op uitval, zal de verdeler het stuk software vervangen.’

De FOD Financiën zegt nog dat er geen onderbreking zal zijn in het gebruik van het geregistreerd kassasysteem en dat ze alle administratie die hiermee gepaard gaat, voor haar rekening zal nemen.

Hoeveel kassa’s er effectief getroffen werden door de panne en of er financiële gevolgen zijn voor de overheid, is niet duidelijk. Van fraude is in elk geval geen sprake, aldus Adyns, want dan moet er bedrieglijk inzicht zijn bij de horeca-uitbater, terwijl het hier om een technisch defect gaat.

Controles opschorten?

De horecasector reageert met weinig begrip. ‘We zijn ontsteld dat we dit via de pers moeten vernemen. Ongehoord’, aldus Danny Van Assche van de Horecafederatie. Hij wijst erop dat de overheid de geregistreerde kassasystemen destijds heeft gecertificeerd.

‘De prototypes zijn voorgesteld en goedgekeurd door de overheid, alvorens ze aan de horeca-uitbaters werden verkocht. Het is dan ook uitgesloten dat de uitbater op de een of andere manier zou moeten opdraaien voor de kost of enig nadeel.’

Ondernemersorganisatie NSZ vindt dat de controles op het gebruik van de witte kassa moeten worden opgeschort zolang niet alle problemen van de baan zijn. Tegelijk wil de organisatie dat Financiën nagaat of horecazaken die al een boete kregen, die niet hebben gekregen als gevolg van de defecte software.