‘Werkdruk onhoudbaar in woonzorgcentra’

Bijna 80 procent van de personeelsleden in de Vlaamse openbare woonzorgcentra stelt dat de bewoners niet altijd de nodige zorgen krijgen door een gebrek aan personeel. Dat blijkt uit een bevraging van ACV Openbare Diensten bij 1.141 werknemers in de sector.

De onderbezetting is vooral bij het zorgpersoneel erg problematisch. Bij hen geeft bijna 9 op de 10 aan dat er wekelijks of zelfs dagelijks te weinig personeel is om de bewoners de nodige zorgen te geven.

Bijna de helft van hen geeft bovendien aan dat de onderbezetting het voorbije jaar incidenten heeft veroorzaakt, gaande van bewoners die vallen en zich bezeren, tot het toedienen van de verkeerde medicatie. En die incidenten worden niet altijd gemeld: 1 op de 10 werknemers stelt dat de directie of het bestuur van het woonzorgcentrum hen in het voorbije jaar heeft gevraagd een incident stil te houden.

Jan Mortier, coördinator openbare zorgsector bij de vakbond, trekt aan de alarmbel: ‘De regering kan zich niet verder verstoppen achter budgettaire problemen. Er is meer geld nodig voor zorg en welzijn’.

Sociaal aspect

Het schoentje knelt niet alleen op medisch vlak. Ook het sociale aspect van de zorg schiet erbij in. Bijna 80 procent van de werknemers geeft aan dat er nauwelijks nog ruimte is om een babbeltje te slaan met de bejaarden. Voor veel geïsoleerde ouderen zijn de verzorgers echter de enige mensen met wie ze nog persoonlijk in contact komen, wat die sociale functie heel belangrijk maakt, benadrukt Mortier.

De werknemers zelf lijden ook onder het personeelstekort. Bijna 46 procent van de ondervraagden stelt dat de werkdruk het voorbije jaar is gestegen. De oorzaken zijn volgens hen de besparingen op personeel, het niet vervangen van afwezigen en de toegenomen zorgzwaarte van de bewoners.

‘Onhoudbaar’

Mortier wil wel benadrukken dat het personeel in de sector het werk graag doet, en dat het zeer geëngageerd is. ‘Maar de werkdruk is onhoudbaar, er is een te zware fysische en psychische belasting. Daar moet iets aan gedaan worden’, besluit hij.

De openbare woonzorgcentra zijn samen goed voor iets meer dan een derde van het totaal aantal bedden voor bejaardenzorg in Vlaanderen. De private woonzorgcentra, zoals vzw’s en commerciële ondernemingen, vertegenwoordigen samen 67 procent van het aantal bedden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig