Brusselse geluidsnormen voor muziek verstrengd
Foto: BELGA

Vanaf 2018 gelden in het Brussels gewest strengere geluidsnormen voor muziek. Er komen drie categorieën van geluidsniveau.

Brussels staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets wijst op de ernst van de problematiek: bijna 90 procent van de jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar heeft minstens een keer te maken gekregen met tijdelijke tinnitus (oorsuizen). Bijna 15 procent lijdt aan permanent oorsuizen, een teken van onomkeerbare oorschade.

Brussel volgt in grote mate de normen die vandaag in Vlaanderen gelden. Vanaf 2018 geldt een maximaal geluidsniveau zonder voorwaarden van 85 decibel. Indien men dat niveau wil overschrijden moet de uitbater of organisator een aantal voorwaarden naleven.

De drie niveaus zijn:

  • een maximaal niveau van 85 decibel zonder voorwaarden.
  • een maximaal geluidsniveau van 95 decibel voor dancings en muziekcafés waarbij de geluidsniveaus na middernacht moeten bijgehouden worden.
  • een maximaal geluidsniveau van 100 decibel voor concerten waarbij onder meer oordopjes ter beschikking gesteld moeten worden. Er moet ook een ruimte zijn van maximaal 85 decibel.

Voor de laatste twee niveaus moet ook het geluidsniveau in real time geafficheerd worden.

Bij problemen zal de milieupolitie eerst een waarschuwing geven. Als de uitbater volhardt, stelt ze een proces-verbaal op, en kan overgegaan worden tot een (tijdelijke) sluiting van de zaak. Er zijn ook boetes voorzien van 65 tot 65.000 euro.

Debaets stelt 50.000 euro ter beschikking voor de uitbaters en organisatoren die hun geluidsniveaus in real time willen doorgeven, zodat ze op een website kunnen worden weergegeven met onder meer ook de playlists en andere informatie over de zaak.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig