Nieuwe Brugse bisschop wil toch straf voor Vangheluwe
Roger Vangheluwe. Foto: pn
Het gerecht kan Roger Vangheluwe wellicht nooit straffen, omdat het misbruik van zijn neven verjaard is. En vanuit het Vaticaan bleef de straf beperkt tot het bevel België te verlaten en geen publieke rol meer te spelen. Maar als het van de nieuwe Brugse bisschop Lode Aerts afhangt, blijft het daar niet bij.

‘Bisschop Aerts is erg begaan met het lot van slachtoffers van seksueel misbruik. Hij merkt ook dat het misbruik door zijn voorganger zware littekens heeft nagelaten. Daarom vindt hij verdere stappen aangewezen’, zegt zijn woordvoerster Inge Cordemans. ‘De bisschop is een heel aimabel man. Maar ook iemand die de problemen graag aanpakt. Hij legt zich niet neer bij trage procedures.’

Aerts vindt het een probleem dat Vangheluwe officieel nog altijd priester en bisschop is. Rechtstreeks gezag heeft hij niet over Vangheluwe, omdat die sinds zijn vertrek onder het gezag van het Vaticaan valt. Daarom zal Aerts bij het Vaticaan aandringen op actie en alles doen om het dossier te helpen opbouwen. Een van de mogelijke sancties is een terugzetting in de lekenstaat. Een straf waar Aerts niet afkerig tegenover staat. ‘Maar het is complex’, zegt zijn woordvoerster. ‘Nu kan het Vaticaan Vangheluwe nog regels opleggen. Teruggezet in de lekenstaat zou dat niet meer kunnen.’ Aan het feit dat Vangheluwe nog altijd een pensioen krijgt, zou zo’n sanctie volgens Cordemans niets veranderen. ‘Dat krijgt hij van de staat.’

De stellingname van Aerts komt er een dag nadat Vangheluwe was opgedoken voor een confrontatie met een derde mogelijk slachtoffer. ‘Een fabulant’, volgens de advocaat van Vangheluwe. ‘Harde woorden’, waar Aerts zich aan had gestoord.