Slecht nieuws voor Eurostadion: geen meerderheid voor afschaffing buurtweg

De gemeenteraad van Grimbergen heeft donderdagavond geen meerderheid gevonden voor de afschaffing van de buurtweg op Parking C.

Meerderheidspartij Groen stemde tegen de afschaffing. Twee leden van de Franstalige oppositie UF stemden voor en één onthield zich. Dit resulteerde in een staking van stemmen: zestien voor, zestien tegen en één onthouding waardoor de buurtweg niet afgeschaft wordt. De afschaffing is noodzakelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen voor de realisatie van het Eurostadion. Hoe het nu verder moet is nog onduidelijk.

Om de schrapping van deze buurtweg te bekomen spande bouwheer Ghelamco vorig jaar een zaak aan voor de vrederechter van Grimbergen. Die stelde in zijn vonnis van 5 september 2016 dat er van verjaring van de buurtweg geen sprake is. Hij wees echter wel op enkele vaststellingen die duiden op een sterk verminderd gebruik. Zo kan de buurtweg door de aanwezigheid van vele auto’s op Parking C in de praktijk niet meer gebruikt worden als er evenementen plaatsvinden in de Heizelpaleizen. De vrederechter beval Grimbergen daarom op straf van een dwangsom binnen de maand een formeel verzoek te richten tot de deputatie om de buurtweg af te schaffen.

1,45 miljoen

Conform de wetgeving organiseerde Grimbergen hiertoe echter eerst een openbaar onderzoek dat 68 bezwaarschriften opleverde. Volgens de ontwerpbeslissing die donderdagavond aan de gemeenteraad werd voorgelegd, waren al deze bezwaren ongegrond en zou aan de deputatie, die in dit dossier de knoop moet doorhakken, voorgesteld worden om de buurtweg af te schaffen.

De waarde van de buurtweg, die behoort tot het publiek domein en dus eigendom is van de gemeente Grimbergen, werd door deze beslissing geschat op 1,45 miljoen euro, het drievoud van het bedrag uit de dadingsovereenkomst die de gemeente in juni vorig jaar sloot met Ghelamco en de stad Brussel. Als gevolg van het vonnis van de vrederechter is deze overeenkomst echter komen te vervallen.

Ghelamco gaat motivering van beslissing juridisch evalueren

Projectontwikkelaar Ghelamco laat weten dat het pas een standpunt zal innemen na juridische evaluatie van de raadsbeslissing. 

Volgens Ghelamco-bestuurder Philip Neyt lijkt de negatieve raadsbeslissing alvast in strijd te zijn met het vonnis dat de vrederechter van Grimbergen in september vorig jaar in deze zaak velde. 'We denken tevens dat elke rede zoek is. Er is immers geen enkele functionaliteit van deze spookbuurtweg die een project van nationaal en regionaal belang in de weg staat', aldus Neyt. Ghelamco blijft naar eigen zeggen geloven in de kwaliteit van het project en gelooft nog steeds in de goede afloop. 

N-VA roept op werk te maken van renovatie Koning Boudewijnstadion

Naar aanleiding van de gemeenteraadsbeslissing roept N-VA bij monde van Philip Roosen, fractieleider in de Grimbergse gemeenteraad, en Johan Van Den Driesche, fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, op om werk te maken van de renovatie van het Koning Boudewijnstadion.

'Het Eurostadionproject is daarom niet van de baan, maar zal zeker verder vertraging oplopen. Daarom de oproep van de N-VA tot de Brusselse politieke voortrekkers Guy Vanhengel en Alain Courtois om opnieuw met een wit blad te beginnen om te bepalen wat we op parking C willen doen en de moed te tonen om dringend werk te maken van een plan B', aldus Roosen en Van den Driessche.