De maatregelen van Magnette: ‘Dit is een revolutie in de regelgeving’
Paul Magnette Foto: BELGA

Het schandaal rond de Luikse intercommunale Publifin is niet enkel een ramp voor de PS. 'Het is een catastrofe voor het imago van de politiek', zei Waals minister-president Paul Magnette (PS). Tijd voor een ‘revolutie in de regelgeving’ dus. Magnette stelde donderdag een pakket maatregelen voor.

De Waalse PS-minister van Lokale Besturen, Paul Furlan, kondigde donderdag zijn ontslag aan in de nasleep van Publifin-affaire. Niet veel later kondigden ook de PS-bestuursleden van Publifin aan dat ze uit de raad van bestuur stappen.

Op een persconferentie van de Waalse regering met minister-president Paul Magnette (PS) en de waalse viceminister-presidenten Jean-Claude Marcourt (PS) en Maxime Prévot (CDH) werden een hoop nieuwe maatregelen voorgesteld die komaf moeten maken met aan de ingenieuze systemen waardoor politici via verschillende mandaten in adviesraden aardig verloond worden.

De verschillende maatregelen zijn onder te verdelen in vijf subcategorieën:

1. De overbodige structuren gaan eruit

2. Totale transparantie wat betreft de mandaten en de verloning

3. Een strikt kader over de vergoedingen

4. Verduidelijking over de onverenigbaarheden

5. Strengere controles en sancties worden ingevoerd

Minister-president Magnette benadrukte dat de maatregelen ervoor moeten zorgen dat het onmogelijk wordt om door de mazen van het net te glippen. ‘Dit is een revolutie in de regelgeving.’

Zo werd aangekondigd dat het kadaster met alle mandaten binnen de dertig dagen uitgebreid moet worden. Er wordt ook binnen de 45 dagen een ‘Raad van Wijzen’ in het leven geroepen, die zowel interne als externe experts zal bevatten. Binnen die termijn wil Magnette ook een politieke doorlichting organiseren. Daarvoor wil hij samenwerken met oppositiepartijen MR en Ecolo. Het is echter nog niet duidelijk of ze op die vraag zullen ingaan.

‘Honderden mandaten verdwijnen’

Daarnaast zal binnen de 45 dagen duidelijk worden welke instanties zullen verdwijnen. ‘Er zullen honderden mandaten verdwijnen’, kondigde Magnette fel aan.

Magnette eiste ook dat de raden publiek worden gemaakt - een wens die CDH al eerder had uitgesproken. Dat houdt ook in dat er volledige transparantie moet komen. Zowel de namen van de mandatarissen als de vergoedingen zullen dus verschijnen. Volgens Magnette is de transparantie in deze belangrijker dan de privacy.

Zitpenningen

In de Publifin-affaire werd een maandelijkse vergoeding uitgekeerd aan de mandatarissen, of die nu aanwezig waren of niet. In de toekomst zal met zitpenningen gewerkt worden. Mandatarissen zullen dus geen geld meer krijgen voor vergaderingen waar ze zelf niet op aanwezig waren. Als je maar 80 procent van de vergaderingen aanwezig was, krijg je maar 80 procent van de verloning.

Een andere belangrijke maatregel is dat personen die in zuivere adviesraden zitten geen verloning meer zullen krijgen - in de Publifin-affaire was dat een big issue.

Verloning

De regering zal ook zo snel mogelijk de verloning vastleggen. Tot nu konden de intercommunales daar zelf over beslissen. 'Ook dat', benadrukte Magnette, 'is geen kleine ingreep.' Niet-verkozenen zullen maximaal 50 procent van een parlementair wedde kunnen verdienen, verkozenen 150 procent. De PS besliste eerder al dat PS-verkozenen in de toekomst maximaal 100 procent van een parlementair wedde kunnen opstrijken.

Vervolgens komt er ook duidelijkheid over de onverenigbaarheden. Tot vandaag mocht enkel een kabinetchef van een minister met een bepaalde bevoegdheid niet zetelen in een adviesraad met betrekking tot die bevoegdheid. Door de nieuwe maatregelen zal geen enkele kabinetsmedewerker van bijvoorbeeld Lokale Besturen nog deel kunnen uitmaken van een intercommunale.

Ten slotte moet er volgens Magnette zo snel mogelijk een deontologische commissie in het leven worden geroepen. Dat is een taak voor de parlementen, niet voor de regering.