Groene subsidies ondermijnen Brusselse klimaatdoelstelling
Foto: pn
Brussel pompt 100 miljoen aan groenestroomcertificaten in een afvalverbrandingsoven, die het deels zou moeten sluiten om de klimaatdoelstellingen te halen.

De uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met dertig procent terugdringen ten opzichte van 1990: wil het Brussels Gewest die doelstelling behalen en zo bijdragen aan de internationale klimaatambities, dan zou het best één van de drie lijnen van de afvalverbrandingsoven in Neder-Over-Heembeek sluiten. Dat zou goed zijn voor een jaarlijkse besparing van 89.000 ton CO2,  staat in het Milieueffectenrapport (Mer) van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling. 

Probleem: de Brusselse regering heeft in 2015 besloten om diezelfde verbrandingsoven tien jaar lang jaarlijks tien miljoen euro toe te kennen in de vorm van groenestroomcertificaten. Die worden al sinds februari 2016 via de stroomfactuur gefinancierd door alle inwoners van het Brussels Gewest.

Volgens het rapport van de Brusselse administratie is de speelruimte om de klimaatdoelstellingen te halen uitermate beperkt. ‘Op basis van eerste ramingen kan het doel van min 30 procent uitstoot in 2025 worden gehaald (...) indien alle maatregelen (...) ten volle en volledig uitgevoerd worden tegen 2020’, luidt het. Maar zelfs die hypothese is ‘zeer optimistisch en ambitieus’.

‘De regering krijgt van de eigen administratie een lesje in klimaatambities’, zegt Brussels Parlementslid Annemie Maes (Groen).

Omgekeerde beweging

In ons land werd vanaf de jaren 70 fors ingezet op afvalverbrandingsovens, die in een latere fase ook dienst gingen doen als elektriciteitscentrales. Sinds 1999 is de site in Neder-Over-Heembeek de laatste in het Brussels Gewest: alle andere werden gesloten.
De oven is intussen meer dan dertig jaar oud en verantwoordelijk voor zes procent van de broeikasgasemissies in het Brussels Gewest.

‘Toch beschouwt de regering deze afgeschreven oven als een bron van groene energie’, hekelt Groen. ‘Terwijl Vlaanderen afstand neemt van de verbrandingsovens, maakt Brussel de omgekeerde beweging. De Vlaamse meerderheidspartijen in Brussel (Open VLD, CD&V en SP.A, red) zouden beter consequent zijn op alle beleidsniveaus.’

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) kondigde in september aan dat hij ‘een punt zou zetten’ achter de subsidiëring van verbrandingsovens via groenestroomcertificaten. ‘Dit leidt tot een miljardenput van subsidies die op een totaal onverantwoorde manier zijn toegekend’, zei hij.

'Essentieel'

Brussels minister van Energie en Leefmilieu Céline Fremault (CDH) wijst erop dat de Europese regelgeving de toekenning van groenestroomcertificaten aan verbrandingsovens toelaat. Ze zegt dat de oven ‘essentieel is voor de afvalverwerking in Brussel’ en ‘één van onze belangrijkste producenten van groene stroom’.

Toch zet de minister stappen om afvalverbranding zo veel mogelijk te vermijden. Ze streeft een circulaire economie na. ‘In 2025 zal de term “afval” in Brussel achterhaald zijn en zal elke materie als een mogelijk bruikbare hulpbron beschouwd worden.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in