Het zuiden van Europa en het Middellandse Zeegebied zullen het zwaarst te lijden hebben onder de klimaatveranderingen. Dat stelt het Europees Milieuagentschap (EMA) woensdag in een rapport. Maar ook de rest van Europa, en zeker de kuststreken, zullen de gevolgen van de opwarming van de aarde voelen. Bovendien warmt het klimaat in Europa sneller op dan in de rest van de wereld, en is Europa onvoldoende voorbereid op de klimaatverandering. Het EMA verwacht dat de situatie de komende decennia niet snel zal veranderen.

Een stijging van de zeespiegel, meer en intensere hittegolven, meer overstromingen en anderzijds meer perioden van droogten en stormen. Dat zijn de gevolgen die Europa zal voelen van de klimaatverandering.

Vooral Zuid- en Zuidoost-Europa zullen getroffen worden, de zogenaamde ‘hotspots van klimaatverandering’. Meer hittegolven en minder neerslag zullen voor droogte zorgen met negatieve gevolgen voor de lokale landbouw, biodiversiteit en gezondheid, waarschuwt het EMA. Er dreigen meer woestijngebieden ontstaan en de kans op bosbranden stijgt. Daarbij komt dat de landen in dit gebied ook als eerste de gevolgen zullen voelen van de klimaatgerelateerde problemen buiten Europa, zoals een terugval van de handel en de toename van klimaatvluchtelingen.

Doordat Europa steeds warmer wordt, is de kans dat tropische ziektes ook tot in ons continent geraken, steeds groter.

Meer overstromingen in België

Het EMA categoriseert België in de Atlantische regio. Ons land zal de komende jaren rekening moeten houden met hevige regenval, een stijging van het waterpeil in rivieren en een toename van het aantal overstromingen. Ook de winterstormen zullen in onze regio toenemen. Daartegenover staat dat door de opwarming onze vraag naar energie voor verwarming zal afnemen.

Europa ondergaat nu al volop gevolgen van klimaatverandering
België maakt volgens het rapport deel uit van de continentale zone en van de Atlantische zone. Die laatste zone wordt gekenmerkt door meer zware neerslag, hogere rivierdebieten, winterstormen en overstromingen. De continentale zone wordt gekenmerkt door extreme hitte, verhoogd risico op bosbranden, meer nood aan energie voor koeling en minder zomerneerslag.

Daarnaast zal de klimaatverandering ook effect hebben op handelsrelaties, waar voornamelijk de kleine, open economieën zoals België de gevolgen van zullen voelen. Volgens het EMA kostte de klimaatveranderingen sinds de jaren tachtig al 400 miljard euro aan de landen in de Europees Economische Ruimte - de EU met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

Dit wordt de realiteit voor de komende tientallen jaren, waarschuwt EMA. Om hierop in te spelen moeten de actoren op alle niveaus beseffen dat klimaatbeleid niet op zichzelf staat, maar net moet geïntegreerd worden in de andere, grotere politieke domeinen.

Het volledige rapport van het Europees Milieuagentschap kan je hier lezen.

Europa ondergaat nu al volop gevolgen van klimaatverandering
Foto: EEA Report