Brussel wijkt niet over geluidsnormen
Céline Fremault Foto: Photo News

Een oplossing voor het belangenconflict tussen Brussel en Vlaanderen is nog lang niet in zicht. Brussels minister Céline Fremault (CDH) wijkt niet af van haar plannen om strikte geluidsnormen af te dwingen voor de vliegtuigen die over de hoofdstad vliegen.

Als Brussel en Vlaanderen geen compromis vinden, zullen vliegtuigen die opstijgen en landen in Zaventem vanaf 21 februari geen uitzondering meer krijgen op de Brusselse geluidsnormen. Op die datum loopt immers het belangenconflict af dat de Vlaamse ministers Ben Weyts (N-VA) en Joke Schauvliege (CD&V) tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben ingeroepen.

Een bijeenkomst van het Overlegcomité, waarin de federale overheid en de regio’s in zetelen, bracht vanmorgen geen soelaas. De posities van Vlaanderen en Brussel zijn geen centimeter naar elkaar toegegroeid. Weyts en minister-president Geert Bourgeois hekelen dat Brussel met de maatregel de economische activiteiten van de luchthaven doodknijpt. Maar Fremault, Brussels minister van Mobiliteit, vindt dat de leefbaarheid voor de Brusselaars primeert.

Troef voor Fremault

De CDH-minister ontkent bovendien dat ze de economie schaadt. ‘Wat zullen de vliegmaatschappijen doen? Naar Schiphol trekken? Daar duurt de nacht tot acht uur, bij ons tot zes uur. En de milieuwetten zijn er zeer strikt’, klinkt het op haar kabinet. ‘Het klopt niet dat maatschappijen vertrekken omdat er niets mag in Brussel.’ En zo zit het dossier in een patstelling. Fremault heeft evenwel de belangrijkste troef in handen: na zestig dagen, op 21 februari, loopt het belangenconflict af, en dan is de maatregel automatisch van kracht.

Weg met Kanaalroute

Premier Charles Michel (MR) heeft daarom aan iedereen voorgesteld om nog voor 21 februari opnieuw samen te zitten. De vraag is of dat veel zoden aan de dijk zal brengen. Het kabinet-Fremault houdt het been stijf. ‘We hebben vanmorgen geen goede wil gezien van de anderen. Het is aan de federale regering om een structurele oplossing te vinden voor het probleem van de vliegroutes boven Brussel en de Vlaamse rand.’ Fremault verwijst naar de vliegwet, waar minister van Mobiliteit François Bellot (MR) aan werkt. Samen met die vliegwet hoopt ze dat meteen de vliegroutes worden aangepast en zo het probleem van de zogenaamde ‘Kanaalroute’ verdwijnt. De Brusselse regering wil daarvan af.

In regeringskringen valt te horen dat inderdaad gewerkt moet worden aan een billijke verdeling van de lasten van de luchthaven, maar dat de geluidsnormen al lang een strikt gewestelijke bevoegdheid zijn. ‘Het is niet aan ons om daarover iets op te leggen.’