Baas federale politie vraagt spoedoverleg over wantoestanden repatriëringsdienst
Foto: Photo News

Commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle heeft een open brief, die zou zijn opgesteld door leden van de dienst verwijderingen, overgemaakt aan de dienst Algemene Inspectie. Die onderzoekt wantoestanden bij de dienst die vreemdelingen repatrieert. Ze roept op tot spoedoverleg. Minister Jambon wil dat er hard wordt opgetreden.

De Bolle heeft de directeur-generaal van de bestuurlijke politie, de algemeen verantwoordelijke van de luchtvaartpolitie als ook van de verantwoordelijke van de luchthavenpolitie Zaventem, uitgenodigd voor spoedoverleg om te bepalen of er - buiten het onderzoek dat door haar werd geopend - dringende maatregelen nodig zijn in het belang van deze dienst en de werking ervan.

Dat er een graaicultuur is bij de politiedienst die illegalen repatrieert, is de schuld van drie oversten. Dat staat in een open brief van enkele personeelsleden die gericht was aan de grote baas van de politie.

Volgens die brief houden één commissaris en zijn twee hoofdinspecteurs alles subtiel in stand: de dure vluchten, luxehotels en de prostituees. Hij was gericht aan het persagentschap Belga en ook aan Cathérine De Bolle. Ook VTM Nieuws kon de brief inkijken.

Rotte appels

In de open brief wordt benadrukt dat ‘het basiskader en een groot deel van het middenkader geen invloed heeft op de wijze waarop een uitwijzing wordt geboekt, noch qua gevolgde reisroute, noch wat betreft de hotelkeuze, noch wat betreft de gebruikte luchtvaartmaatschappij.’

Het is volgens het personeel ‘niet verwonderlijk’ dat net nu, na de artikels in de pers, deze drie zich willen opwerpen als de redders van de dienst. ‘Hopelijk slagen zij er niet in om voldoende zand in de ogen van de onderzoekers te strooien.’

Excessen

De open brief bevestigt ook dat de klachten al jarenlang bestaan. Het personeel erkent dat er waarschijnlijk excessen bestaan. ‘Binnen een groep van zo’n honderd personeelsleden bestaat er statistisch gezien steeds een percentage dat buiten de lijntjes kleurt. Ook de politie is hierop geen uitzondering.’

De open brief is ondertekend door ‘het personeel van de dienst Verwijderingen, Escorteurs-Begeleiders van de Nationale Luchthaven Zaventem’.

Eerder lekte al uit dat de agenten in de duurste buitenlandse hotels logeren, in business vliegen en zich ter plaatse amuseren met lokale prostituees.

Commissie

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft in de Kamer gereageerd op de heisa. De rotte appels moeten eruit, zei hij. ‘Het grootste deel verdient dat hun beroep eerbaar is en niet wordt besmeurd door enkelingen. Als het vooronderzoek uitwijst dat er opgetreden moet worden, dan zal dat gebeuren.’

De minister ontkende ook opnieuw dat hij een politie-audit over de graaicultuur bij repatriëringen had achtergehouden.

De SP.A wil dat er een speciale commissie in het leven wordt geroepen die het beleid rond de verwijdering van vreemdelingen permanent opvolgt. Kamerlid Monica De Coninck heeft daarover een wetsvoorstel ingediend.

Het idee van zo’n permanente opvolgingscommissie komt uit de ‘commissie-Vermeersch’, die na de dood van de Nigeriaanse Semira Adamu tijdens een repatriëringsvlucht in 1998 werd opgericht om de richtlijnen rond de verwijdering van vreemdelingen te evalueren. De aanbeveling van een permanente opvolgingscommissie is nooit opgevolgd.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig