Maakten escorteurs zich schuldig aan normvervaging en zelfbediening?
Foto: Belga
Getuigenissen over wangedrag door escorteurs in het buitenland doen al jaren de ronde. Waarom greep de leiding van de luchtvaartpolitie niet in?

Is er bij de luchtvaartpolitie van Zaventem een gebrek aan leiding en controle, waardoor de escorteurs die vreemdelingen moeten repatriëren, zich schuldig maken aan normvervaging, zelfbediening en fraude?

Dat is wat de algemene inspectie van de politie in een audit van december vorig jaar suggereert op basis van getuigenissen van agenten die bij de luchtvaartpolitie werken. Leidinggevenden zouden voor dat onaangepast gedrag hun ogen hebben gesloten.
Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie, vraagt nu aan de algemene inspectie om die vermoedens verder te onderzoeken, zodat eventueel tuchtmaatregelen kunnen worden genomen.
In een audit van 2006 die de openbare omroep bemachtigde, stond al gelijkaardige kritiek beschreven.

Rotte appels
‘Er moet worden nagegaan wie feiten heeft gepleegd die niet door de beugel kunnen en die moeten eruit’, zegt Vincent Houssin van de politievakbond VSOA, die zegt dat het om enkele rotte appels gaat.
‘Maar er moet ook worden gekeken naar de leidinggevenden uit het verleden. Zij moeten ook worden aangesproken op de problemen die al lang spelen. Ze hebben te lang hun kop in het zand gestoken.’
Verschillende bronnen binnen de politie en de dienst die de repatriëringen uitvoert, wijzen vooral naar Bruno Franckx. Hij stond  ten tijde van de eerste audit al aan het hoofd van de luchtvaartpolitie en bleef dat tot in 2014, toen de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), hem naar zijn kabinet haalde.

'Resultaten afwachten'
Francken blijft voluit achter Franckx staan. ‘Er werden veel verhalen, vermoedens en geruchten opgenomen in de audit’, zegt hij in een reactie. ‘Ik ga liever af op feiten en vertrouw op de instellingen die deze controleren. Dit gaat over de interne politiewerking. De politie heeft verder onderzoek bevolen. Laten we deze resultaten afwachten vooraleer iemand zwart te maken.’
‘Mijn personeel werkt zeer hard en levert goede resultaten. De audit stelt ook duidelijk dat het terugkeerbeleid humaan en professioneel verloopt. Ik kan dat alleen maar onderschrijven’, aldus Francken.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig