Onderzoek naar graaicultuur bij uitwijzing vreemdelingen: 'Game over voor wie zijn mond opent'
Foto: BELGA

Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie, geeft opdracht om een vooronderzoek op te starten naar misbruiken bij de dienst die verantwoordelijk is voor de begeleiding bij repatriëringen. Er zijn aanwijzingen dat er op de dienst sprake is van een graaicultuur. Intussen hebben enkele agenten anoniem gereageerd.

Gisteren lekte via VTM Nieuws het rapport van een externe audit uit. Daaruit bleek dat sommige politieagent van een uitwijzing gebruikmaakten om te kunnen logeren in luxehotels. In sommige gevallen werden er ook prostituees ingeschakeld. De dienst vreemdelingenzaken moest opdraaien voor de kosten. Bovendien zouden de leidinggevenden van de betrokken dienst ‘hun ogen sluiten voor onaangepast gedrag door medewerkers in het buitenland’.

Onderzoek

Het vooronderzoek waar De Bolle nu opdracht voor geeft, moet aantonen om welke misbruiken het precies gaat, en wie ervoor verantwoordelijk is, zo bevestigt de woordvoerder van de federale politie Peter De Waele het bericht van de VRT.

'Een dergelijke audit gaat in op bepaalde technieken, een cultuur, praktijken', zegt hij. 'Er staan geen namen of concrete feiten in. Nu is aan de Algemene Inspectie gevraagd om een vooronderzoek te voeren naar de feiten. Bedoeling is om vermoedens waar mogelijk concreet te maken en individuele verantwoordelijkheden vast te stellen.'

Het onderzoek kan tot tuchtrechtelijke en strafrechtelijke sancties leiden.

'Cultureel probleem'

Helemaal nieuw zijn de geruchten over de wanpraktijken niet. Zo gaf professor Stephan Parmentier, tweevoudig rapporteur in de commissie over gedwongen terugkeerbeleid, vorige week in De Standaard nog aan dat er een ‘cultureel probleem’ is op de dienst verwijderingen.

Het rapport kwam ook al ter sprake in het parlement. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wees er daar op dat de interne werking ‘versterkt moet worden’. De misbruiken werden echter niet expliciet vernoemd.

Getuigenissen

Intussen duiken getuigenissen op de wantoestanden bij de dienst. 'Dat gebeurt inderdaad', bevestigt een agent anoniem bij VTM Nieuws. 'Bij repatriëringen verblijven we in heel mooie en deftige hotels. Goedkopere hotels zijn gevaarlijk, ofwel qua hygiëne ofwel qua veiligheid. In de deftige hotels zijn vaak ‘dames’ ter beschikking, vooral in de exotische oorden. Ze komen zich daar zelf aanbieden. Het hotelpersoneel tolereert dat, volgens mij krijgen ze er zelf ook wel wat geld voor.'

Waarom ze in business class vliegen? 'Een repatriëring gaat soms erg moeilijk. Die mensen willen soms niet terugkeren en doen dan moeilijk. Het is dan meer relax voor ons om zo terug te keren. Het zit in de menselijke natuur om de kantjes eraf te lopen. Ik heb dat ook al gedaan.'

Het reportagemagazine Pano van VRT Nieuws sprak met ex-leden van de betrokken politiedienst. 'Je kan het gedrag melden aan oversten, maar dan ben je aan het babbelen. En dan word je sowieso buiten gekegeld of buitengekeken door de collega’s die je moet vertrouwen als je in het buitenland bent. Als je je mond opendoet, dan is het game over.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig