Lanjri: ‘Jambon is erg selectief’ met informatie over audit dienst repatriëring
Nahim Lanjri Foto: BELGA

Het gelekt rapport over misbruiken binnen de dienst uitwijzingen doet de vraag rijzen of minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) informatie heeft achtergehouden in de Kamer. De minister zelf ontkent, maar parlementslid Nahima Lanjri (CD&V) zegt dat de minister een ‘selectief’ antwoord heeft gegeven.

Via het VTM Nieuws lekte gisteren een rapport uit over mistoestanden binnen de politiedienst die instaat voor de repatriëring van uitgewezen vreemdelingen. Er is sprake van een graaicultuur. Sommige agenten zouden zichzelf uitgebreid getrakteerd hebben op luxueuze hotelovernachtingen, soms zelfs inclusief prostitueebezoek. De kosten werden doorgespeeld aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Lanjri vroeg het rapport al in december op, maar kreeg niet meteen antwoord op haar vraag. Vorige week herhaalde ze haar vraag, net op het moment dat in De Standaard de reeks Exit België liep over hoe de uitzettingen in ons land gebeuren.

Bedekte termen

Jambon gaf toen in de Kamer wel een korte toelichting over het rapport, zij het in erg bedekte termen. ‘De luchtvaartpolitie dient haar interne werking te versterken en op een hoger organisatieniveau te brengen. Een gedeelde organisatiecultuur als voedingsbodem voor een sterke organisatie met leidinggevenden die de toon zetten, zeker op het vlak van integriteit, deontologie, people management en sterk leiderschap, is onontbeerlijk’, zei Jambon.

De misbruiken werden echter niet expliciet vernoemd. ‘Het stoort mij dat de minister het rapport had en dat hij de inhoud ervan selectief heeft weergegeven, om het vriendelijk te zeggen’, zegt Lanjri in een reactie in De Ochtend op Radio 1.

‘Deel van het parlement’

Uit de notulen blijkt dat Lanjri later ook de volledige vrijgave van het rapport vraagt. Jambon antwoordde daarop dat hij dat zou doen ‘indien het parlement erom verzoekt’. Lanjri vroeg dat dan ook expliciet, maar Jambon wees erop dat zij slechts ‘een deel van het parlement’ is.

Daarop vroeg Lanjri een verspreiding onder de leden van de bevoegde commissie. Volgens Jambon is er dan ook geen sprake van het achterhouden van informatie. Het lijkt erop dat het dit rapport is dat nu door een nog onbekende bron doorgespeeld is aan de redactie van VTM Nieuws.

‘Cultureel probleem’

Dat er bij sommige escorteurs sprake is van misbruik, was al langer bekend. Zo gaf professor Stephan Parmentier, tweevoudig rapporteur in de commissie over gedwongen terugkeerbeleid, vorige week in De Standaard nog aan dat er een ‘cultureel probleem is’ op de dienst verwijderingen.

‘Er is een harde kern van verwijderaars die heel sterk weegt op de beslissing wie welke opdracht naar welk land mag uitvoeren’, zegt Parmentier. ‘Die harde kern heeft er belang bij dat een kleine groep de escorte-opdrachten in handen houdt. Dat belang is vooral financieel. Zeker voor langere vluchten krijgen de agenten een premie.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig