Forse stijging dieselprijs door nieuwe taks?
Foto: Olaf Kraak
Een koolstofheffing kan de dieselprijs met tien procent doen stijgen en de aardgasprijs met twaalf procent, toch zou de consument netto beter af zijn. Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) opent de discussie.

Het klimaatakkoord van Parijs geeft ons niet veel keuze. Voor België betekent dat akkoord dat we onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95 procent moeten verminderen. Daar zijn geen tien manieren voor. De meest genoemde is de CO2-taks of koolstofheffing, die het gebruik van fossiele brandstoffen  belast, ofwel rechtstreeks via een accijns, ofwel indirect via bijvoorbeeld een kilometerheffing.
In Frankrijk, Zweden en Ierland bestaat een dergelijke CO2-taks al. Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) trekt nu ook de discussie over een Belgische heffing op gang, al wil ze zich zelf nog niet uitspreken. De federale administratie Klimaat lanceert morgen het ‘nationaal debat’ over de CO2-taks waarmee ze op zoek wil gaan naar een draagvlak voor de heffing.

Energiezuinig

Een simulatie van de administratie leert dat de invoering van een CO2-taks de dieselprijs met tien procent kan doen stijgen en de aardgasprijs met twaalf procent. Gemiddeld zou de heffing de energieprijzen voor gezinnen met 8,3 procent doen stijgen in 2030. Maar tegelijk zou de omslag naar een koolstofvrije economie 80.000 jobs extra scheppen, tegen 2030 voor een bijkomende groei van 2 procent zorgen en de netto-inkomsten van de gezinnen niet doen dalen. De administratie gaat er namelijk van uit dat gezinnen massaal zullen overschakelen op energiezuinige technieken.


‘Een koolstofheffing past in een pakket maatregelen’, zegt Peter Wittoeck, het hoofd van de dienst klimaatverandering bij de federale milieuadministratie en de toponderhandelaar voor België tijdens de klimaatgesprekken. ‘Onder die maatregelen is de afschaffing van subsidies voor fossiele energie, zoals de voorkeursregeling voor bedrijfswagens, prioritair.’